Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

FP manar till skydd för kristna i Mellanöstern

Sverige  måste göra mer, genom EU och USA, för att på lång sikt förhindra  utflyttningen av kristna från Mellanöstern. Det menar Folkpartiet, som  lagt fram en rapport om situationen.– Det handlar om en etnisk  och religiös civilisation som funnits i tusentals år, och som väldigt  snabbt håller på att rivas upp med rötterna, säger en av rapportens  författare, riksdagsledamoten Fredrik Malm (FP).

Nyheter · Publicerad 06:02, 14 jun 2013

Han är partiets utrikespolitiske talesperson, och sedan längre tid engagerad i frågor som rör Mellanöstern.
"Att  skydda utsatta minoriteter i Mellanöstern är en utmaning för hela  världssamfundet och alla världens invånare, långt större än att bara  skydda religiösa åskådningar", står det i rapporten, som innehåller fyra  förslag på hur man kan förbättra läget för religiösa minoriteter i framför allt Irak och Syrien.
Två av förslagen speglar ett beslut  från Folkpartiets landsmöte 2011, nämligen att partiet ska verka för att  Sverige tar upp den etniska rensningen av kristna i Irak i  internationella organ, och driver frågan om upprättandet av ett lokalt  självstyre för assyrier/syrianer/kaldéer på Nineveslätten i nordvästra  Irak.

Till detta lägger man nu en uppmaning om att göra skydd för  minoriteter till en "integrerad del i USA:s och EU:s politik för  Mellanöstern och Nordafrika", liksom om att göra mer för att avhjälpa  den humanitära nöden i Syrien.
"Därför bör Sverige redan nu göra  klart att vi avser öka vårt stöd, gärna dubbla de 150 miljonerna från  januari, i samband med nästa appell från världssamfundet", skriver  rapportförfattarna.
På sikt, menar Fredrik Malm, handlar det naturligtvis om att få fungerande stater i regionen.
–  Den avgörande frågan är att Irak och Syrien måste bli fungerande  samhällen där minoriteter som den kristna får ett skydd, säger han.
–  En del av de här grupperna, som assyrierna, kunde få ett visst skydd  tidigare under den syriska dikaturen, i utbyte mot att man inte höjde  rösten.
Men när inbördeskriget rasar, attackerar islamiska  terrorister kyrkor, mördar och kidnappar. Då blir människor livrädda och  lämnar landet.

I frågan om att verka för ett område med kristet självstyre i norra Irak, har Sverige dock redan sagt nej.
Senast  mars 2009 sa utrikesminister Carl Bildt, som svar på en skriftlig  fråga, att ett självstyre vore "kontraproduktivt" och "ett farligt steg  mot segregering av landets invånare".
Det kurdiska självstyret i  norra Irak lyfts ofta fram som en fristad för Iraks kristna. Men  Folkpartiet pekar i rapporten på att relationen mellan kurder och  kristna inte är okomplicerad, inte minst vad gäller Nineveslätten.  Dessutom uppges de kurdiska myndigheterna i provinsen Duhok planera för  en ny motorväg som skulle skära igenom flera assyriska samhällen och  tvinga assyriska markägare att sälja sin mark.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...