Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

"Fostret ska inte lämnas ensamt"

Nyheter · Publicerad 00:00, 19 apr 2011

Om ett foster visar livstecken efter en sen abort ska det inte lämnas ensamt, utan vårdpersonal ska finas med till slutet. Det är regeln vid Kvinnokliniken i Växjö.

Världen idag refererade härom veckan till en dansk artikel, där situationen vid en sena aborter lyftes fram. En del foster kunde överleva i flera timmar, och lämnades enligt vårdpersonal ensamma att dö, bortom hör- och synhåll från kvinnan som gjort aborten. Det framgick inte hur gamla fostren var.

I Sverige skulle det motsvarande inte kunna hända, menar vårdpersonal. Detta eftersom inget foster ska vara livsdugligt utanför livmodern vid den övre gränsen för abort, som är satt till vecka 22.
Skulle det hända att fostret ändå visar livstecken, ska det alltså inte lämnas ensamt.
"Det är sällsynt att foster visar livstecken vid aborter, men om så skulle ske skall någon personal finnas närvarande till slutet. Fostret skall inte lämnas ensamt", svarar Nils Fryklund, verksamhetschef för Kvinnokliniken vid Landstinget Kronobergs Centrallasarett i Växjö, på en fråga från Världen idag.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...