HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Fortsatt positiv trend för Världen idag

Nyligen redovisades siffror för tidningarnas upplagor för 2018. Och Världen idag fortsätter att gå starkt. Upplagan ökade med 9,7 procent under förra året. – Jag tror att många uppfattar att vi har en tydlig linje och står fast i en tid där mycket inte är så fast, säger Världen idags styrelseordförande Per-Olof Eurell.

Nyheter · Publicerad 10:58, 21 mar 2019

Enligt TS-statistiken från Kantar Sifo ökade Världen idags upplaga från 7 200 till 7 900 exemplar, det innebär att tidningen är en av de på kristen grund som går starkast just nu.

Per-Olof Eurell tror att en breddad läsekrets och ett stort förtroende för tidningens journalistik kan vara förklaringar till den positiva trenden.

– Vi har under ett par års tid breddat läsekretsen och möter i dag större acceptans och ökat förtroende i den breda väckelsekristna delen av landet. Världen idag har en stark profil av bibeltro, och tidningen omfamnas och bejakas av många delar av kristenheten.

– Det finns en förankring och en trygghet i vad tidningen står för och många kan identifiera sig med det vi gör, säger han.

Per-Olof Eurell berättar att han på sina resor i landet möter kristna företrädare i olika sammanhang som identifierar sig starkt med tidningen.

– Vi har länge talat om att tidningen ska stå för både tydlighet och värme och det tror jag många också kan känna. Det är glädjande att vi nu sett tillväxt i flera år genom det hårda arbetet från duktiga medarbetare. Det krävs för att tidningen ska kunna fortsätta att utvecklas och förnyas, säger han.

Det finns en förankring och en trygghet i vad tidningen står för.

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...