Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Förslag om tvång möter kritik

Mycket står på spel när frågan om väjningsrätt för de präster som inte kan tänka sig att viga samkönade par kommer upp på kyrkomötet senare i år. Det menar representanter för nomineringsgrupper som är kritiska till hur bland andra Socialdemokraterna och liberaler driver frågan.

Nyheter · Publicerad 15:00, 12 aug 2016

– Det är ett märkligt sätt driva frågan när det till och med i äktenskapsbalken i lagen står skrivet att det är upp till enskilda pastorer, präster eller andra vigselförrättare att avgöra. Man agerar som om det vore kö på de här vigslarna. Men det är det inte, och det är så många som viger samkönade par så det är bara märkligt att ställa de här kraven.

Det säger Bertil Olsson som är gruppledare för Kristdemokrater för en levande kyrka i kyrkomötet med anledning av den motion som bland Socialdemokraterna och företrädare för liberaler och andra nomineringsgrupper i kyrkomötet lagt fram. Man vill att det ska bli ett krav för präster framgent att viga samkönade par.

– Risken är också att man stänger ute många som känner att man har en prästkallelse men som inte kan acceptera den här biten. Vi står inför en annalkande prästbrist och då är det konstigt att stänga vissa ute av de här skälen, menar Bertil Olsson.

Jan Erik Amilén, ordförande för Frimodig kyrka, menar att om motionen vinner gehör så skulle det innebära ett löftesbrott.

– 2009 (när Svenska kyrkan öppnade för samkönade vigslar reds. anm) sa man att man inte skulle tvinga präster att viga samkönade utan samvetet skulle få avgöra. Församlingen ska klara av att viga, men den enskilda prästen måste inte. Det borde vara en samvetsfråga för kyrkomötets ledamöter om man vill bryta ett löfte som var förutsättning för att få igenom beslutet 2009.

– Det kommer att vara ett oerhört kritiskt beslut i höst. Ska vi få en konformitet i sökande till prästtjänst som på sikt inte berikar kyrkans teologiska samtal utan gör att en del utesluts från att svara ja till en prästkallelse? Det vore tragiskt, säger Jan Erik Amilén.

Bertil Olsson menar att det dessutom kan uppstå andra problem om förslaget går igenom. En präst har i dag rätt att säga nej till en vigsel om man finner att det finns skäl för det. Det kan till exempel handla om att man tror att det ligger tvång eller andra omständigheter bakom som gör att man inte kan viga samman ett par.

Det kan handla om skäl som inte kan redovisas öppet eftersom de kan ha framkommit i själavårdssamtal. Ett tvingande av präster att viga vissa par är därför problematiskt menar Bertil Olsson eftersom den beskrivna situationen ju kan uppstå med samkönade par precis som med andra.

Exakt hur stödet för förslaget ser ut just nu är svårt att slå fast. Däremot väntas läronämnden komma med ett uttalande. Och om läronämnden tar avstånd från förslaget krävs en kvalificerad majoritet i kyrkomötet för att det ska gå igenom.

En annan nomineringsgrupp som tar avstånd från motionen är Borgerligt alternativ.

– Vi står bakom överenskommelsen som gjordes 2009, säger gruppledaren Mats Hagelin.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00