Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

”Förslag om förskola saknar faktagrund”

Idén om att barn som börjar tidigt i förskolan presterar bättre i skolan återkommer ofta i barnomsorgsdebatten. Men professor emerita Ulla Waldenström menar att detta saknar stöd i forskningen och varnar för konsekvenserna av ett förskoletvång.

Nyheter · Publicerad 08:00, 30 okt 2020

”Beslut utan kunskap om hur förskolan påverkar barnens utveckling kan i längden bli dyrköpta för barn, föräldrar och alla skattebetalare”, skriver professor emerita i reproduktiv hälsa, Ulla Waldenström, på debattplats i Svenska dagbladet.

Hon har tidigare gett ut boken Mår barnen bra i förskolan? och har länge ifrågasatt avsaknaden av ordentlig svensk forskning kring förskolans effekter.

De senaste omdebatterade förslagen om obligatorisk förskola grundas inte på fakta utan på ”tro och förhoppningar om förskolans potential och på att skyldigheter är bättre än rättigheter”, skriver hon.

Ett vanligt argument för obligatorisk förskola är påståendet att barn som gått i förskolan presterar bättre i grundskolan och senare i livet. Men Ulla Waldenström menar att detta saknar vetenskaplig grund.

En sammanvägning av internationell forskning, skriver Waldenström, pekar på att förskolan kan ha viss positiv effekt under barnets allra första skoltid.

”Forskningen om långsiktiga effekter är mer begränsad och resultaten motstridiga”.

Waldenström hänvisar till en finsk studie där forskarna inte kunnat finna stöd för att barn som hade vistats i förskolan, oavsett vilken ålder de började, nådde bättre resultat inom läsning, matematik, naturkunskap eller problemlösning, jämfört med barn som bara gått i förskoleklass.

Man fann dessutom inget stöd för att förskolan minskade betydelsen av låg socioekonomisk bakgrund.

En ny rapport från OECD kommer till liknande slutsatser och landar i att förskolan i sig inte är orsaken till högre resultat.

”Med tanke på att barnen är vår framtid och de första levnadsåren särskilt viktiga för deras utveckling bör förskolan så långt möjligt utgå från evidens”, skriver Ulla Waldenström och menar att priset annars riskerar att bli högt.

”Och mer dyrköpt om grundläggande fri- och rättigheter åsidosätts, som föräldrars ansvar för sina barn”.

Med tanke på att barnen är vår framtid och de första levnadsåren särskilt viktiga för deras utveckling bör förskolan så långt möjligt utgå från evidens.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00