Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

”Förslag om förskola saknar faktagrund”

Idén om att barn som börjar tidigt i förskolan presterar bättre i skolan återkommer ofta i barnomsorgsdebatten. Men professor emerita Ulla Waldenström menar att detta saknar stöd i forskningen och varnar för konsekvenserna av ett förskoletvång.

Nyheter · Publicerad 08:00, 30 okt 2020

”Beslut utan kunskap om hur förskolan påverkar barnens utveckling kan i längden bli dyrköpta för barn, föräldrar och alla skattebetalare”, skriver professor emerita i reproduktiv hälsa, Ulla Waldenström, på debattplats i Svenska dagbladet.

Hon har tidigare gett ut boken Mår barnen bra i förskolan? och har länge ifrågasatt avsaknaden av ordentlig svensk forskning kring förskolans effekter.

De senaste omdebatterade förslagen om obligatorisk förskola grundas inte på fakta utan på ”tro och förhoppningar om förskolans potential och på att skyldigheter är bättre än rättigheter”, skriver hon.

Ett vanligt argument för obligatorisk förskola är påståendet att barn som gått i förskolan presterar bättre i grundskolan och senare i livet. Men Ulla Waldenström menar att detta saknar vetenskaplig grund.

En sammanvägning av internationell forskning, skriver Waldenström, pekar på att förskolan kan ha viss positiv effekt under barnets allra första skoltid.

”Forskningen om långsiktiga effekter är mer begränsad och resultaten motstridiga”.

Waldenström hänvisar till en finsk studie där forskarna inte kunnat finna stöd för att barn som hade vistats i förskolan, oavsett vilken ålder de började, nådde bättre resultat inom läsning, matematik, naturkunskap eller problemlösning, jämfört med barn som bara gått i förskoleklass.

Man fann dessutom inget stöd för att förskolan minskade betydelsen av låg socioekonomisk bakgrund.

En ny rapport från OECD kommer till liknande slutsatser och landar i att förskolan i sig inte är orsaken till högre resultat.

”Med tanke på att barnen är vår framtid och de första levnadsåren särskilt viktiga för deras utveckling bör förskolan så långt möjligt utgå från evidens”, skriver Ulla Waldenström och menar att priset annars riskerar att bli högt.

”Och mer dyrköpt om grundläggande fri- och rättigheter åsidosätts, som föräldrars ansvar för sina barn”.

Med tanke på att barnen är vår framtid och de första levnadsåren särskilt viktiga för deras utveckling bör förskolan så långt möjligt utgå från evidens.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10