Men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet.
Job 19:25

Världen idag

”Förslag om förskola saknar faktagrund”

Idén om att barn som börjar tidigt i förskolan presterar bättre i skolan återkommer ofta i barnomsorgsdebatten. Men professor emerita Ulla Waldenström menar att detta saknar stöd i forskningen och varnar för konsekvenserna av ett förskoletvång.

Nyheter · Publicerad 08:00, 30 okt 2020

”Beslut utan kunskap om hur förskolan påverkar barnens utveckling kan i längden bli dyrköpta för barn, föräldrar och alla skattebetalare”, skriver professor emerita i reproduktiv hälsa, Ulla Waldenström, på debattplats i Svenska dagbladet.

Hon har tidigare gett ut boken Mår barnen bra i förskolan? och har länge ifrågasatt avsaknaden av ordentlig svensk forskning kring förskolans effekter.

De senaste omdebatterade förslagen om obligatorisk förskola grundas inte på fakta utan på ”tro och förhoppningar om förskolans potential och på att skyldigheter är bättre än rättigheter”, skriver hon.

Ett vanligt argument för obligatorisk förskola är påståendet att barn som gått i förskolan presterar bättre i grundskolan och senare i livet. Men Ulla Waldenström menar att detta saknar vetenskaplig grund.

En sammanvägning av internationell forskning, skriver Waldenström, pekar på att förskolan kan ha viss positiv effekt under barnets allra första skoltid.

”Forskningen om långsiktiga effekter är mer begränsad och resultaten motstridiga”.

Waldenström hänvisar till en finsk studie där forskarna inte kunnat finna stöd för att barn som hade vistats i förskolan, oavsett vilken ålder de började, nådde bättre resultat inom läsning, matematik, naturkunskap eller problemlösning, jämfört med barn som bara gått i förskoleklass.

Man fann dessutom inget stöd för att förskolan minskade betydelsen av låg socioekonomisk bakgrund.

En ny rapport från OECD kommer till liknande slutsatser och landar i att förskolan i sig inte är orsaken till högre resultat.

”Med tanke på att barnen är vår framtid och de första levnadsåren särskilt viktiga för deras utveckling bör förskolan så långt möjligt utgå från evidens”, skriver Ulla Waldenström och menar att priset annars riskerar att bli högt.

”Och mer dyrköpt om grundläggande fri- och rättigheter åsidosätts, som föräldrars ansvar för sina barn”.

Med tanke på att barnen är vår framtid och de första levnadsåren särskilt viktiga för deras utveckling bör förskolan så långt möjligt utgå från evidens.

Mer förskola kan inte lösa språkproblemen

Ledare Det finns i Sverige cirka 520 000 barn i förskoleåldern, alltså mellan 1 och 5 år. Av dessa är alla... lördag 5/12 00:00

Kyrkor i Europa tar strid för mötesfrihet

Corona. Kristna runt om i Europa förbereder sig för ett julfirande utifrån olika förutsättningar. I... fredag 4/12 08:00

Låt judar och araber få samarbeta!

Israelkrönika Han heter Mansour Abbas och sitter i Knesset, det israeliska parlamentet, för det arabiska partiet...