Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Förslag: Låt döda bli spermadonatorer

Män ska kunna ge sitt samtycke till att deras spermier tas tillvara efter deras död. Det anser två brittiska läkare i en artikel i facktidskriften Journal of Medial. Men det är ett problem för framtida barn att bygga in anonymitet i processen, påpekar bland andra svenske läkaren Tomas Seidal.

Nyheter · Publicerad 15:40, 19 feb 2020

Storbritannien har brist på spermadonatorer och flera tusen prover importeras varje år från andra länder till följd av den stora efterfrågan, skriver katolska Respekt på sin webbplats.

Detta har fått två läkare att gå ut med förslaget att även avlidna ska kunna vara donatorer.

– Vi vet att det finns brist på spermadonatorer i Storbritannien och detta är ett sätt att hantera problemet. Vi tror att det skulle vara etiskt godtagbart att låta män frivilligt donera spermier till för dem okända personer efter sin död, säger läkarna Joshua Parker och Nathan Hodson till The Guardian.

I Journal of Medical Ethics anför de att ”lidandet det orsakar” att inte få tillgång till en spermadonator ”rättfärdigar” förslaget som de också anser vara etiskt försvarbart.

Samtidigt säger Joshua Parker:

– Vi vet inte vad den psykologiska effekten skulle bli för barn som blir till på detta sätt. Vissa [spermamottagare] kan se det faktum att donatorn är avliden som fördel om de är oroliga att barnet skulle kunna få en framtida relation med honom.

En som är kritisk är Allan Pacey, professor i andrologi vid universitetet i Sheffield.

– Med tanke på hur långt vi har kommit med att rekrytera donatorer som ställer upp utan anonymitet känns det som ett bakåtsteg att rekrytera döda donatorer, där en senare kontakt aldrig kan bli av. Jag känner mig väldigt obekväm med idén och föredrar att vi lägger vår energi på att rekrytera yngre, friska donatorer, som har en god chans att leva när barnet börjar bli nyfiket och skulle ha möjlighet till kontakt, säger Pacey enligt Respekt.

Även Sarah Norcross, ordförande för Progress Educational Trust, motsätter sig förslaget, skriver sajten.

– Det bör undersökas huruvida personer som behöver spermadonation vill ha dem av en avliden donator. Det är också viktigt att förstå hur barnen kan påverkas av att aldrig kunna få kontakt med sin biologiska pappa, säger hon.

Den svenske läkaren Tomas Seidal säger till Världen idag att det är ett generellt problem att bygga in anonymitet i processen med insemination.

– Det är naturligtvis bäst för barnen om det finns både en mor och en känd och närvarande far.

Det är naturligtvis bäst för barnen om det finns både en mor och en känd och närvarande far.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Dansk abortlag kan ändras – minskat skydd för ofödda

Danmark. I Danmark har ofödda barn ett lagstadgat skydd från och med graviditetsvecka tolv. Lagstiftningen... fredag 29/9 10:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00