En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält.
Psaltaren 84:11

Världen idag

Nyanlända bör får lättare att komma in på populära friskolor, anser utredare. Foto: Hasse Holmberg / TT

Förslag: Ersätt skolornas kösystem med lottning

För att komma till rätta med segregationen föreslår en utredning att kösystem till populära friskolor ersätts med bland annat lottning. Förslaget möter dock kritik och nu blåser det upp till ny politisk friskolestrid.

Nyheter · Publicerad 13:45, 30 nov 2020

Utredningen om en mer likvärdig skola har varit på remiss och regeringen tar nu över arbetet med att ta fram förslag till riksdagen. Den innehåller flera kontroversiella delar. Ett är att populära friskolor inte längre ska få använda kötid när man ska bestämma vilka elever som antas.

– Att ha kötid som urvalsinstrument är att be om segregation, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Utredningen föreslår i stället ett antal andra urvalsgrunder, till exempel lottning. Tanken är att Skolverket ska godkänna de grunder friskolorna vill använda sig av.

Ett annat kontroversiellt förslag i utredningen är att kommuner ska få göra avdrag på den skolpeng som friskolor får.

Argumentet är att kommunala skolor har merkostnader jämfört med friskolorna, bland annat eftersom de är skyldiga att ha beredskap för att kunna erbjuda skolplats nära hemmet till alla elever.

Från friskolevärlden kommer hård kritik. När det gäller avdrag på skolpengen skriver Internationella Engelska skolan i sitt remissvar:

”Om förslaget genomförs skulle det i ett slag stoppa så gott som all utbyggnad av friskolor inom grundskolan”.

Friskolornas Riksförbund riktar kritik bland annat mot att slopa kötid som urvalsgrund. Förbundet anser att det finns andra, minst lika viktiga frågor för att höja kvalitén i skolor än att skapa en mer allsidig social sammansättning bland eleverna. Man pekar på brist på arbetsro, brist på ledarskap och stora svårigheter att rekrytera duktiga lärare.

Regeringens samarbetspartier C och L är tveksamma till att helt slopa kötid som urvalsgrund.

En miljon muslimer väntar på en kopp te

Ledare Sveriges demografiska karta är stadd i snabb förändring. År 2021 var strax över två miljoner... lördag 12/6 00:10

Att nå människor i olika kulturer

Missionsglimten Jag och en kollega ledde en workshop i Chiang Mai, Thailand, för en tid sedan. Den handlade om hur... lördag 12/6 00:00

Hur är det med Israels skyldighet att försvara sin befolkning?

Israelkommentar Anklagelserna om att Israel använder oproportionerligt våld är stående i varje attack Israel blivit...

Världen idag gratulerar: Mikael Swetzén, 30 år

Resenär. Han har redan bott utomlands vid ett flertal tillfällen, besökt fyrtio länder och arbetat som...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier