Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Inför evenemanget Mölndal goes Pride hade en förskola en aktivitet där barnen smyckade en rondell i kommunen. (Bilden visar en annan rondell.) Foto: Thord Nilsson/Scanpix/TT

Förskolebarn fick pride-pynta rondell

Förskolebarn i Mölndal smyckade en rondell i staden med blommor och banderoller inför kommunens pridefirande. Att JO nyligen kritiserade en skola i Växjö för ett prideinslag där eleverna hade kunnat känna sig tvingade att delta får dock inte kommunen eller förskolan i Göteborg att idka självkritik.

Nyheter · Publicerad 12:00, 15 jun 2021

Både Sveriges Radio och Mölndals-Posten uppmärksammade att barn vid två förskolor under första veckan i juni smyckade en rondell i staden, inför hbtq-evenemanget Mölndal goes Pride.

”Alla förskolebarn från ett till sex år har deltagit i arbetet efter förmåga”, skrev Mölndals-Posten, som berättade hur barnen vid Bosgårdens pedagogiska enhet jobbat med tyg, pinnar och papper för att skapa dekorationerna.

Även förskolebarnen intervjuades, av både tidningen och radion.

– Tjejer får vara kära i tjejer och killar i killar, sade ett barn som varit med om att göra utsmyckningen.

Världen idag kontaktade kommunen för att fråga om barnens medverkan rimmar med det yttrande från Justitieombudsmannen (JO) som kom häromveckan och som kritiserar en grundskola för en prideaktivitet 2019.

I det fallet hade barnen under veckan Växjö Pride 2019 fått tillverka flaggor och maracas, som de sedan viftade med under en samling på skolgården. I sitt yttrande menade JO att barnen deltagit i en meningsyttring som inte på ett tydligt sätt varit frivillig, och som skolan därför borde ha avstått ifrån.

Johanna Rantsi (M), ordförande i kommunens skolnämnd, menar att de två aktiviteterna inte kan jämföras, i och med att förskolebarnen inte deltog i någon uppenbar demonstration.

– Det är en svårbedömd gränsdragning, säger hon till Världen idag.

– Men min uppfattning, utifrån JO:s yttrande och efter samtal med förvaltningsjuristen, är att det inte handlar om en meningsyttring från barnens sida, i och med att de inte ställts upp som individer i rondellen. Utan det är en meningsyttring som förskolan står för.

Att förskolan till skillnad från grundskolan inte är obligatorisk spelar också en roll, menar Johanna Rantsi, liksom att föräldrarna gjort ett aktivt val när de satt sina barn i en hbtq-certifierad förskola.

Naomi Jonas och Veronica Stigholt är rektor respektive tillförordnad rektor vid Bosgårdens pedagogiska enhet.

I en kommentar till Världen idag skriver de att enhetens förskolor arbetar med allas lika värde, barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna.

– Vi arbetar normkritiskt, normkreativt för att förändra normen så att vi i framtiden inte ska behöva uppmärksamma allas lika värde genom till exempel prideveckan, förklarar de.

– Vi vill också ge barnen utrymme och en röst i det offentliga rummet vilket vi gjorde genom en utsmyckning i en rondell i staden.

I och med att förskolan arbetar med barns integritet och samtycke, är personalen lyhörd för att vissa barn kanske inte vill delta i en aktivitet, tillägger de.

Men min uppfattning ... är att det inte handlar om en meningsyttring från barnens sida, i och med att de inte ställts upp som individer i rondellen.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10