Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

En särskild typ av barnomsorg kan vara dålig för vissa barn, medger rapportförfattaren. Foto: Hasse Holmberg/TT

Forskaren svarar: ”Kan vara dåligt för vissa barn”

Gerard van den Berg, som står bakom rapporten om hälsofördelar med förskola, tillbakavisar i stort kritiken. Men han säger samtidigt till Världen idag att han personligen motsätter sig ett strikt enhetligt barnomsorgssystem.

Nyheter · Publicerad 11:21, 19 maj 2020

Gerard van den Berg menar att det inte stämmer att man i rapporten bara fokuserat på barn från utsatta områden i Malmö, utan haft med barn från olika delar av Skåne.

– Men du har rätt i att resultatet kan ha påverkats av att det finns relativt stora, fattiga områden i Malmö med barn som kan lida av väldigt specifika ogynnsamma förhållanden, säger han i ett mejlsvar till Världen idag.

I en intervju med Forskning & framsteg påstår du att staten är bättre på att uppfostra barn än föräldrarna. Vad har du för grund för det?

– Det var en provokativ överdrift, som jag också sade i intervjun.

Han menar att den slutsats man kan dra av studien är att organiserad förskola kan förhindra viss mental ohälsa hos en del barn.

– Kanske finns det bättre sätt att hjälpa barnen och deras föräldrar än att sända barnen till förskola. Men i vårt projekt hade vi ingen möjlighet att utvärdera andra sätt.

Han förtydligar att staten aldrig kan ersätta föräldrarna och tillägger att han själv är kristen och är för kristnas rätt att driva förskolor.

– Alla stater borde medge att det är viktigt att det finns möjlighet till en variation i hur barn uppfostras.

Enligt honom har deras forskning varit fri från styrning och utan inblandning från IFAU och han tillbakavisar påståenden om lögner.

I en fotnot skriver ni att ni funnit att det, för barn från områden med högre socioekonomisk status, är bättre att börja förskolan snarare än tidigare. Varför skriver ni då att det finns hälsofördelar generellt?

– En särskild typ av barnomsorg kan vara bra för ett genomsnitt, men kommer alltid vara dålig för vissa barn. Det är därför jag anser att det är viktigt att en stat inte inför ett strikt, enhetligt system som ska gälla alla.

Israels modell är hård – men konsekvent med judisk tradition

Israelkommentar Pendeln svänger alltid inom politiken. Ibland svänger den snabbare, ibland långsammare, men man kan... torsdag 28/5 00:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga... fredag 29/5 00:00

SVT sågas efter besked om könskrav i Mello

Public service. Alla Melodifestivalbidrag som skrivs av mer än en person kommer år 2022 behöva ha minst en kvinnlig... torsdag 28/5 16:54

Från en stund av nattvardsfirande på ett kafé i östra Turkiet

Missionsglimten En solig men kall dag sitter jag tillsammans med ett fåtal personer i den stad som vi bett så många... fredag 29/5 00:00

Inställda konferenser – siktar mot nästa år

Inställda konferenser. Efter 133 somrar i rad har coronapandemin tvingat Torpkonferensen till ett uppehåll. – Inte roligt,... torsdag 28/5 16:20

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga...

Socialistiska och liberala förbudskrav tog över svensk skola

Kampen om den svenska skolan (del 4/4). Efter 1990-talets friskolereform återfick Socialdemokraterna makten och inledde en rad samordnade...