Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

En särskild typ av barnomsorg kan vara dålig för vissa barn, medger rapportförfattaren. Foto: Hasse Holmberg/TT

Forskaren svarar: ”Kan vara dåligt för vissa barn”

Gerard van den Berg, som står bakom rapporten om hälsofördelar med förskola, tillbakavisar i stort kritiken. Men han säger samtidigt till Världen idag att han personligen motsätter sig ett strikt enhetligt barnomsorgssystem.

Nyheter · Publicerad 11:21, 19 maj 2020

Gerard van den Berg menar att det inte stämmer att man i rapporten bara fokuserat på barn från utsatta områden i Malmö, utan haft med barn från olika delar av Skåne.

– Men du har rätt i att resultatet kan ha påverkats av att det finns relativt stora, fattiga områden i Malmö med barn som kan lida av väldigt specifika ogynnsamma förhållanden, säger han i ett mejlsvar till Världen idag.

I en intervju med Forskning & framsteg påstår du att staten är bättre på att uppfostra barn än föräldrarna. Vad har du för grund för det?

– Det var en provokativ överdrift, som jag också sade i intervjun.

Han menar att den slutsats man kan dra av studien är att organiserad förskola kan förhindra viss mental ohälsa hos en del barn.

– Kanske finns det bättre sätt att hjälpa barnen och deras föräldrar än att sända barnen till förskola. Men i vårt projekt hade vi ingen möjlighet att utvärdera andra sätt.

Han förtydligar att staten aldrig kan ersätta föräldrarna och tillägger att han själv är kristen och är för kristnas rätt att driva förskolor.

– Alla stater borde medge att det är viktigt att det finns möjlighet till en variation i hur barn uppfostras.

Enligt honom har deras forskning varit fri från styrning och utan inblandning från IFAU och han tillbakavisar påståenden om lögner.

I en fotnot skriver ni att ni funnit att det, för barn från områden med högre socioekonomisk status, är bättre att börja förskolan snarare än tidigare. Varför skriver ni då att det finns hälsofördelar generellt?

– En särskild typ av barnomsorg kan vara bra för ett genomsnitt, men kommer alltid vara dålig för vissa barn. Det är därför jag anser att det är viktigt att en stat inte inför ett strikt, enhetligt system som ska gälla alla.

Vikten av ordningar kring det profetiska

Ledare Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka... torsdag 6/8 00:00

Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent?

Ledarkrönika En berättelse från det Gamla testamentet har levt länge i mitt hjärta. En historia om två män – en... torsdag 6/8 00:00

Sol-Britt och Bengt Sundberg

Diamantbröllop. Den 6 augusti 1960 lovade Sol-Britt och Bengt Sundberg att älska varandra i nöd och lust. 60 år...