Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Forskare: ”Sverige illa rustat” för ukrainska flyktingvågen

Ukrainska flyktingar som kommer till Sverige riskerar att fara riktigt illa om vi inte får till ett välordnat mottagande, varnar migrationsforskaren Peo Hansen.

– De måste få komma i gång med sina liv, säger han till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 13:00, 24 mar 2022

Sedan snart 30 år tillbaka har Peo Hansen, som är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskat om migration, med fokus på Sverige och Europa. 

Han är nu bekymrad över hur det ska gå med mottagandet av ukrainska flyktingar i Sverige, ifall att kriget fortsätter och många flyktingar kommer hit, ett scenario som han menar att vi är illa rustade för. 

– Sverige har ju haft en bra flyktingkapacitet, men vad man gjorde efter 2015 var att montera ner den. Nu står vi där och som med så mycket annat är vi tagna på sängen, säger migrationsforskaren. 

Professorn uppmanar därför Sveriges riksdagsledamöter att se till att det jobbas intensivt för att bygga upp en stark och robust organisation för flyktingmottagan­det. Detta för att de ukrainare som kommer hit åtminstone ska kunna återgå till någon slags vardag, mitt i allt det svåra de har varit och är med om. 

– Det är människor vi pratar om, det är psykisk nöd. Det värsta är om de hamnar i något slags limbo. Kriget kan vi ju inte kontrollera härifrån, påpekar Hansen. 

Medan EU:s nu gällande massflyktsdirektiv kan avlasta Migrationsverket, genom att ukrainska flyktingar har rätt att bosätta sig i Sverige utan att behöva söka asyl, ser migrationsforskaren samtidigt ett problem i att de vuxna flyktingarna inte har rätt till svensk-undervisning enligt direktivet.

– Jag tycker det är otroligt kortsiktigt. Naturligtvis måste vi satsa på att folk lär sig språket. Folk vill inte gå sysslolösa, folk vill jobba, menar han. 

Samtidigt har det redan visat sig att åtminstone vissa av de ukrainska flyktingarna trots allt väljer att söka asyl i Sverige.

Formellt sett lyder EU:s asylsökarhantering fortfarande under den så kallade Dublinförordningen, enligt vilken den sökandes rätt till asyl ska prövas i det första EU-land som personen kommer till. Enligt Peo Hansen har dock vare sig Dublinförordningen, eller dess föregångare Dublinkonventionen, riktigt fungerat i praktiken.

– Den har alltid varit väldigt dysfunktionell och har varit väldigt beroende av hur olika länder har hanterat migration. Man kan säga att Dublinkonventionen upphörde med Angela Merkel när det var sådant kaos i Ungern. Hon hade att välja mellan det och att stänga gränsen, säger Peo Hansen.

Sverige har ju haft en bra flyktingkapacitet, men vad man gjorde efter 2015 var att montera ner den.

S-förbund i Instagram-inlägg: ”Förbjud koranbränningar!”

Politik. Det socialdemokratiska sidoförbundet Tro och Solidaritet uppmanar till förbud mot koranbränningar.... fredag 31/3 15:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00