Nyheter

Forskare oroas av uppgifter i hemlig Pfizer-rapport

En kanadensisk forskare larmar om att protein från covid-vaccin ansamlas i kroppens organ. Men enligt Läkemedelsverket gör sig kroppen så småningom av med dessa små mängder protein. Bilden visar en 12-årig flicka i Miami som får Pfizers vaccin. Foto: Marta Lavandier/AP/TT, Michel Euler/AP/TT
En kanadensisk forskare larmar om att protein från covid-vaccin ansamlas i kroppens organ. Men enligt Läkemedelsverket gör sig kroppen så småningom av med dessa små mängder protein. Bilden visar en 12-årig flicka i Miami som får Pfizers vaccin. Foto: Marta Lavandier/AP/TT, Michel Euler/AP/TT
Foto: Michel Euler/AP/TT
Foto: Michel Euler/AP/TT
Foto: Elaine Thompson/AP/TT
Foto: Elaine Thompson/AP/TT
Foto: Elaine Thompson/AP//
Foto: Elaine Thompson/AP//

Ny forskning visar att spikprotein från covid-vaccination går ut i blodet. Enligt en kanadensisk vaccinforskare är detta sannolikt förklaringen till rapporterade biverkningar som hjärtmuskelinflammation och blodproppar. Samtidigt visar en hemligstämplad Pfizer-rapport att spikprotein ackumuleras i kroppens organ. Men flera experter anser att vaccinforskaren misstolkar resultaten.– Immunsystemet ser till att kroppen gör sig av med det. Det ligger inte kvar och ger effekter i organen, säger Charlotta Bergquist, vaccinkoordinator på Läkemedelsverket till Världen idag.

Publicerad Uppdaterad

Resultaten från den här läckta Pfizer-studien, som spårar biodistribution av vaccinets mRNA, är inte överraskande.

Stephanie Seneff, forskare

Förra veckan rapporterade Världen idag att fler unga än väntat har drabbats av hjärtmuskelinflammation, och i vissa fall hjärtsäcksinflammation, efter att ha fått mRNA-vaccin mot covid-19, som Pfizer/Biontech och Moderna.

Enligt den kanadensiske immunologen och vaccinforskaren Byram Bridle kan dessa och andra biverkningar ha fått sin förklaring genom ny forskning, publicerad av Oxford University Press. Det säger han i en kanadensisk talkshow, som uppmärksammas av Lifesite News.

Bridle är docent vid universitetet i Guelph, Ontario, och har finansierats av regeringen för sin utveckling av vaccin mot covid-19.

Studien han talar om visar att spikprotein återfanns i blodplasman hos vårdpersonal, efter att de fått Modernas vaccin.

Vaccinforskare har antagit att det spikprotein som finns i vaccinet till största del skulle stanna kvar i den injicerade muskeln, hävdar Bridle. Men i stället visar denna forskning att proteinet tar sig vidare ut i blodet, där det cirkulerar i upp till fyra veckor efter vaccinationstillfället. Enligt Byram Bridle är detta en rimlig förklaring till de biverkningar som rapporterats i form av blodproppar och hjärtproblem.

Meningen är att det spikprotein som finns i vaccinet ska få den injicerade muskeln att producera mer spikprotein, som i sin tur ska aktivera kroppens immunförsvar.

Bridle hänvisar också till data från en hemligstämplad Pfizer-rapport, som han och en grupp internationella forskare begärt att få tillgång till genom Japans läkemedelsverk. Rapporten beskriver en japansk studie där man, på uppdrag av Pfizer, undersökt hur spikprotein ansamlats i olika organ och vävnader hos vaccinerade möss.

Spikproteinet i dessa djurförsök kommer både från själva vaccinet och från kroppens egen produktion av proteinet efter vaccination. Via blodcirkulationen ackumuleras detta sedan i bland annat mjälten, benmärgen, levern, binjurarna och i ganska höga koncentrationer i äggstockarna.

– Vi har länge vetat att spikproteinet är ett sjukdomsframkallande protein, säger Byram Bridle i den kanadensiska talkshowen.

Han menar att det nu finns tydliga bevis på att själva vaccinet, plus spikproteinet som produceras av våra muskler, faktiskt tar sig in i blodet.

Enligt den konfidentiella, japanska Pfizer-studien uppmättes de högsta koncentrationerna av spikproteinet i äggstockarna och testiklarna.

Stephanie Seneff, forskare vid Massachusetts tekniska institut, anser att det nu är tydligt att spikprotein från vaccinet transporteras via blodet till olika organ, även till hjärtat och hjärnan.

– Resultaten från den här läckta Pfizer-studien, som spårar biodistribution av vaccinets mRNA, är inte överraskande men konsekvenserna är skrämmande, säger hon till Lifesite News.

Byram Bridle ingår i en grupp oberoende kanadensiska vetenskapsmän och läkare, Canadian Covid Care Alliance (CCCA), som sprider information om covid-19.

I ett uttalande som Lifesite News tagit del av varnar gruppen för att vaccinera barn och tonåringar, eftersom covid-19 oftast inte innebär någon risk för dem att bli allvarligt sjuka. För dessa grupper är säsongsinfluensa förknippad med allvarligare sjukdom än covid-19, enligt CCCA.

Eftersom det bara är ett litet antal unga som deltagit i Pfizers vaccinförsök, och dessa studier bara pågått under en begränsad tid, återstår flera frågor som måste besvaras innan barn och tonåringar kan vaccineras, anser gruppen. Det handlar bland annat om huruvida vaccinets spikprotein kan störa spermaproduktion eller ägglossning och ifall det kan passera över till foster eller bröstmjölk, skriver Lifesite News.

Varken Pfizer, Moderna eller Johnson & Johnson har enligt tidningen svarat på deras frågor angående Bridles farhågor.

Pfizer svarar däremot Reuters och förklarar att den japanska studien är en förstudie som måste göras innan vaccinet kan godkännas. Studien fann enligt företaget förväntad inflammation, kopplad till immunresponsen hos försöksdjuren, och drog slutsatsen att vaccinet var säkert.

Byram Bridle har kritiserats av flera experter, som menar att den forskning han hänvisar till inte stödjer hans påstående, skriver Reuters.

En medförfattare till forskningsrapporten, David Walt, säger att de nivåer av spikprotein som uppmätts i blodet hos vaccinerade inte orsakar någon skada. Snarare visar de att vaccinet fungerar som det ska.

Walt jämför med de höga nivåer av spikprotein som däremot kan utvecklas och orsaka negativa effekter hos människor som infekterats med covid-19

– Bridle tar våra resultat och misstolkar dem fullständigt, skriver han i ett mejl till Reuters.

– Det viktigaste budskapet är att över 400 miljoner doser av mRNA-vaccinet har administrerats med försumbart allvarliga avvikelser. Det är otroligt säkert, tillägger han.

Enligt Lifesite News har Pfizer inte svarat på tidningens frågor om hur länge företaget varit medvetet om den japanska förstudien. Men det svenska Läkemedelsverket säger till Världen idag att de kände till studien redan innan Pfizers vaccin fick sitt villkorliga godkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Det är en så kallad preklinisk studie, förklarar Charlotta Bergquist, vaccinkoordinator och chef för infektionsgruppen på verket. Sådana djurförsök måste göras innan eller parallellt med kliniska studier innan ett vaccin godkänns.

Sverige hade huvudansvaret och var utredande land för Pfizers vaccin inom EU.

– Vi har bedömt samma underlag. Resultaten finns sammanfattade i den offentliga utredningsrapport som ligger på EMA:s hemsida, även om studierapporten var konfidentiell, säger Charlotta Bergquist.

Hon anser inte att de djurförsök som finns ger upphov till någon särskild oro.

– Immunsystemet ser till att kroppen gör sig av med det. Det ligger inte kvar och ger effekter i organen, säger hon.

– Vi har experter som tittar på fertilitet och på reproduktionsstudier på djur som vaccinerats före och under parning. De har inte sett någon effekt. Man har heller inte sett någon påverkan på djurfoster än.

Däremot finns det inga kliniska studier på människor, eftersom de som deltar i de kliniska studierna får förhållningsorder om att inte bli gravida. Ibland händer det ändå, men utifrån de begränsade data som finns har man inte fått några signaler om att vaccinet påverkar fertiliteten, säger Bergquist.

För nya läkemedel görs alltid undersökningar av hur det tas upp, vart det tar vägen och hur det utsöndras.

– Vaccinet tas upp och immunsystemet ser till att kroppen gör sig av med det. Det ligger inte kvar och ger effekter i organen. Om något kan hända är det i relation till immunsystemet, sannolikt i samband med vaccinering, inte flera år senare, uppger Charlotta Bergquist. 

Det är dock inte möjligt att säga exakt hur lång tid det tar innan allt vaccinprotein försvunnit, eftersom det handlar om så små mängder, fortsätter Bergquist.

Kritiker menar att det finns en risk med att det har gått så snabbt att ta fram vaccinen. Vad säger du om det?

– Det har gått väldigt snabbt, men det ställs generellt inte lägre krav på de här vaccinen än på andra. Man har stora säkerhetsdatabaser med rapporter om biverkningar, men inte så lång tid.

Powered by Labrador CMS