Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Forskare: Kommuner tjänar på friskolorna

Sett över tid har friskolorna minskat kommunernas kostnader för skolverksamheten. Det sade forskaren Gabriel Heller-Sahlgren när SVT Agenda belyste skolan i ett längre program på söndagen.

Nyheter · Publicerad 15:00, 21 feb 2022

Skolan väntas bli en tung fråga i det kommande riksdagsvalet. Bara hittills i år har regeringen lagt fram förslag om att begränsa utrymmet för konfessionella friskolor, minska friskornas skolpeng och om att reglera kösystemet till skolorna.

Andra åtgärder som ska öka likvärdigheten är de ändrade kursplaner för grundskolan som införs i höst, liksom förslag om att införa central rättning av nationella prov.

De flesta av dessa frågor togs upp när Agenda bjöd in forskare och politiker till en debatt om skolan på söndagskvällen. Bland annat ansåg skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) att de stora vinstuttagen från en del friskolekoncerner betydde att man ”sålt den svenska skolan på marknaden”.

Kristdemokraten Christian Carlsson menade att det visst går att ha vinstdrivande friskolor, men att alla skolor borde granskas hårdare utifrån elevernas kunskapsutveckling.

– Anledningen till varför vi ska tillåta fristående skolor att dela ut vinst är att valfriheten hade varit så mycket mindre utan friskolorna, sade han.

Olika syn rådde också på hur skolpengen ska förändras, och huruvida friskolorna kostar skattebetalarna mer eller mindre pengar.

En forskare som menar att friskolorna snarare hjälper kommunerna att spara pengar är Gabriel Heller-Sahlgren vid Institutet för näriongslivsforskning. Han har granskat hur friskolorna påverkar kommunernas totala kostnader för skolan.

– Resultatet tyder på att en högre andel elever i fristående skolor om något sänker kommunernas genomsnittliga skolkostnader per elev, sade han om sin granskning, som täckte perioden 1993 och 2018.

”Medan den kostnadsbesparande effekten av fristående skolor började uppstå först några år in på 2000-talet, och sedan ökade över tid under flera år, har den varit stabil sedan 2010”, står det i rapporten ”Friskolorna och skolkostnaderna”, som publicerades av Svenskt näringsliv 2020.

En slutsats som Gabriel Heller-Sahgren drar är att kommunerna ”blir mer kostnadseffektiva på grund av den konkurrens som uppstår när fristående skolor etablerar sig”.

– Då behöver de inte lägga lika mycket på skolväsendet som de annars skulle behöva lägga, sade han i Agenda.

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

KD vill att polisen dna-testar vid utlänningskontroller

Politik. KD vill återuppliva Reva-projektet med skärpta inre utlänningskontroller, säger partiledaren Ebba... lördag 13/8 17:00

V vill se ”svenska elpriser” – utmanar EU:s konkurrenslag

Energipolitik. Vänsterpartiet vill införa ett lägre pris för svenska elkonsumenter och behålla marknadspriset för... lördag 13/8 12:00

Låt oss välsigna och hedra alla lärare

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Det här är sista söndagen innan skolan börjar. Sex–sjuåringarna, som ska börja skolan, undrar hur... lördag 13/8 00:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier