Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Förföljelsen mot kristna ökade under 2017

3 066 kristna dödades och 215 miljoner fick uppleva stark förföljelse för sin tro på Jesus under förra året. Det visar World Watch List 2018 som offentliggörs på onsdagen.

Nyheter · Publicerad 07:00, 10 jan 2018

World Watch List (WWL) tas fram av Open Doors och ringar in de 50 länder på jorden där förföljelsen mot kristna är störst. I år toppas den av Nordkorea och Afghanistan. De båda länderna får högsta möjliga poäng i de fem kategorier som mäter graden av förföljelse. På tio i topp-listan åtföljs de av Somalia, Sudan, Pakistan, Eritrea, Libyen, Irak, Jemen och Iran.

Totalt dödades 3 066 kristna för sin tros skull under rapporteringsperioden (nov 2016–okt 2017). Det är fler än året innan då 1 207 dödades, men färre än året dessförinnan då antalet var 7 106.

Under förra året var antalet kristna martyrer störst i Nigeria (2 000 personer) och Centralafrikanska republiken (500 personer).

215 miljoner av världens kristna fick under året utstå "höga nivåer av förföljelse" för sin tros skull. Men förföljelse behöver inte bara betyda våldsdåd eller långa fängelsestraff, påpekar man i rapporten från Open Doors. Ett exempel är Maldiverna, som ligger högt på listan över förföljelse trots att rapporterna om våld mot kristna i landet är sällsynta. Orsaken är att förtrycket mot kristna ligger på mycket höga nivåer.

– Inga gudstjänster arrangeras på Maldiverna. Till och med utländska kristna avstår helst från att ha gudstjänst i rädsla för repressalier, säger Peter Paulsson som är generalsekreterare för Open Doors i Sverige.

Två nya länder har i år kvalat in på World Watch List, Nepal (plats 25) och Azerbajdzjan (plats 45). Den snabbaste ökningen av förföljelse noterar Libyen (plats 7) och Indien (plats 11). Minst åtta kristna i Indien dödades under året av militanta hinduer. Samtidigt vandaliserades åtminstone 34 kyrkor och nästan 24 000 kristna utsattes för olika typer av attacker.

Få länder har visat positiv utveckling det senaste året. Men det finns ett par undantag; Tanzania, som lämnade 50 i topp-listan, och Syrien, som inte längre tillhör listans tio i topp-länder.

Peter Paulsson påpekar att det krävs alltmer förföljelse i ett land för att det ska ta sig in bland de 50 länderna på World Watch List. Orsaken är att dessa 50 länder blivit ännu värre än tidigare.

– Och det finns tyvärr inga tendenser på att det kommer att bli bättre framöver, säger Peter Paulsson.

– När vi tittar på trenderna i världen just nu så är det en målmedveten strategi på olika plan som gör att det blir allt mer besvärligt för kristna i allt fler länder.

Han pekar främst på två negativa trender. Den ena är radikal islam, den andra religiös nationalism lik den som just nu frodas i Indien. Både där och i Nepal – ett nytt land på World Watch List – är radikal hinduism en viktig orsak till förföljelsen mot kristna.

Open Doors som i dag har kontor i 30 länder har tagit fram World Watch List sedan 1993. Syftet är att ge röst åt den förföljda kyrkan.

– Vi vill på ett effektivt och vetenskapligt sätt lägga fram information så att beslutsfattare och folk i medierna ska förstå att detta är på riktigt, säger Peter Paulsson. Utifrån detta kan man sedan bedriva påtryckningar och bilda opinion.

"När vi tittar på trenderna i världen just nu så är det en målmedveten strategi på olika plan som gör att det blir allt mer besvärligt för kristna i allt fler länder."

Detta är World Watch List

World Watch List sammanställs varje år av organisationen Open Doors som listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst.

World Watch List är den enda årliga undersökningen av religionsfrihetens villkor bland kristna.

Open Doors har gett ut World Watch List sedan 1993.

Så görs rankingen i World Watch List

I World Watch List skiljer man på två typer av förföljelse: förtryck (den press som kristna utsätts för inom olika livsområden) och våld.

Det förtryck som kristna upplever mäts i fem olika områden: privatlivetfamiljelivetsociala nätverklivet som medborgare och kyrkolivet. I ett sjätte mätområde mäts förekomsten av våld. Insamlad data och statistik från de olika kategorierna översätts till poäng, där 16 667 är maxpoäng. Länderna rankas sedan efter den totala poängsumman.

Rapporteringsperioden för WWL 2018 skedde under tiden den 1 november 2016 till den 31 oktober 2017.

Här sker mest förföljelse

Extrem förföljelse

1. Nordkorea

2. Afghanistan

3. Somalia

4. Sudan

5. Pakistan

6. Eritrea

7. Libyen

8. Irak

9. Jemen

10. Iran

11. Indien

Mycket allvarlig förföljelse

12. Saudiarabien

13. Maldiverna

14. Nigeria

15. Syrien

16. Uzbekistan

17. Egypten

18. Vietnam

19. Turkmenistan

20. Laos

21. Jordanien

22. Tadzjikistan

23. Malaysia

24. Myanmar/Burma

25. Nepal

26. Brunei

27. Qatar

28. Kazakstan

29. Etiopien

30. Tunisien

31. Turkiet

32. Kenya

33. Buthan

34. Kuwait

35. Centralafrikanska republ.

Allvarlig förföljelse

36. Palestinska territorier

37. Mali

38. Indonesien

39. Mexiko

40. Förenade arabemiraten

41. Bangladesh

42. Algeriet

43. Kina

44. Sri Lanka

45. Azerbajdzjan

46. Oman

47. Mauretanien

48. Bahrain

49. Colombia

50 Djibouti

Omstart i Ringhals försenas ytterligare

Återstarten av reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har försenats i tre veckor till och är nu... söndag 29/1 17:00

Israelisk teknik ska få öken i norra Indien att blomstra

Indien. I Israel är man specialister på att få torr mark att blomstra. Nu används israeliska... söndag 29/1 15:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10