Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Barn ska få leka med vad de vill, oavsett hur könsstereotypt det är, anser två föräldrar som Världen idag talat med. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Föräldrar upprörs över "genusflum" i uppdaterad förskoleplan

Förskolepersonalen ska inspirera barnen att göra saker som ”går utöver könsstereotypa val”. Det är en av riktlinjerna i den uppdaterade läroplanen för förskolan. – Dumt. Det är bättre att låta barnen få vara sig själva, säger en 37-årig pappa.

Nyheter · Publicerad 15:35, 5 sep 2018

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att revidera läroplanen för förskolan. I onsdags presenterades den nya versionen av läroplanen av utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

I läroplanen, som börjar gälla den 1 juli 2019, går det bland annat läsa att ”förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande” och att personalen ska ”inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val”.

Detta är formuleringar som har kritiserats och kallats för ”genusflum” av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor.

– Låt pojkar och flickor leka som de själva vill. Om en flicka vill leka med dockor – är det så farligt? Är det något förskolan verkligen ska lägga tid på att bekämpa? Vi behöver inte politiskt korrekta prussiluskor på våra förskolor. Vi behöver fler pedagoger, sade hon under sitt sommartal på Hönö.

Kritiken bemöttes av Fridolin då han presenterade läroplanen.

– Jag kan inte läsa det på annat sätt än att det handlar mer om valrörelse än en seriös diskussion om förskolan. Det visar också på en misstro mot professionen, sade han till TT.

Formuleringarna om att motverka könsroller är egentligen inget nytt. Även i föregående version av läroplanen, från 1998, står det att ”förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller”. Jämför man de två versionerna kan man dock se att formuleringar om ”kön” förekommer fler gånger i den nya versionen samt att ordet ”kön” på flera ställen har ersatts av ordet ”könstillhörighet”. Även begreppet ”könsöverskridande identitet” förekommer i den nya versionen, till skillnad från i den gamla.

En som är kritisk till att förskolepersonal ska motverka könsmönster, är en 37-årig pappa som vill vara anonym.

– Jag tycker att det är dumt att man ska påverka barnen. Det är bättre att man låter barnen få vara sig själva, säger han.

Ifall hans två och ett halvt-åriga son, som går på förskola, föredrar att leka med bilar framför dockor så är det inget problem, menar han.

– Låt pojkar vara pojkar och flickor vara flickor. Och om någon är annorlunda ska han eller hon självklart få vara det.

En annan som är kritisk är en 29-årig mamma från Norrland.

– Jag tycker att det är fruktansvärt. Det har gått alldeles för långt, säger hon apropå att personalen ska motverka könsmönster.

– Jag tycker inte att det ska vara politikers roll att lägga sig i hur barnen ska uppfostras, särskilt inte när barnen är så små. De kan bli förvirrade, fortsätter hon.

Kvinnan är engagerad i Kristdemokraterna, men poängterar att hon här uttalar sig som förälder till en fyraåring och tvååring.

– Många barn får hjälp hem­ifrån när det gäller att förstå vilka de är, men vissa barn får inte den hjälpen. Man kan undra hur den unga generationen kommer vara i framtiden om det fortsätter så här. Jag oroas över utvecklingen, säger hon.

Det 29-åringen ser som en fara när det gäller motverkande av könsroller är att man, som hon ser det, inte låter barnen vara sig själva.

– Alla barn borde uppmuntras att vara den de är. Vill en pojke leka med dockor ska han få göra det. Vill en flicka leka med dockor ska hon också få göra det. Man ska inte styra barnen åt något håll.

Man kan undra hur den unga generationen kommer vara i framtiden om det fortsätter så här.

Sveriges inställning liknar bosättarnas – allt eller inget

Israelkommentar Trots att Israels regering i skrivande stund, tisdag morgon den sjunde juli, ännu inte i detalj har... torsdag 9/7 00:00

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa... torsdag 9/7 12:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Flyktingar som blev missionärer

Missionsglimten När Paulus kom till Korint var hans första kontakt med judekristna några flyktingar från Italien,... torsdag 9/7 00:00

Kan en kristen bära vapen?

Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även... torsdag 9/7 00:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...