Nyheter

För lite prat om Jesus i Svenska kyrkan – enligt barnen

Gemenskap är bra, men det viktiga med kyrkan är det som handlar om tron, menar barn och unga i en undersökning.
Gemenskap är bra, men det viktiga med kyrkan är det som handlar om tron, menar barn och unga i en undersökning.

Barn och unga vill att kyrkan pratar mer om Gud och tron. Detta enligt en undersökning som gjorts i Karlstads stift. ”Det som borde vara det vi är bäst på, talar vi för lite om”, konstaterar företrädare för stiftet.

Publicerad Uppdaterad

Det är i en debattartikel i Kyrkans Tidning, signerad av biskopen Sören Dalevi och distriktsordföranden för Svenska kyrkans unga, Lisa Persson, som de båda avslöjar att en undersökning visar att barn och unga i stiftet vill tala mer om Jesus och vill veta mer om Bibeln, när de är i kyrkan.

De unga fick dels svara på vad de tycker om Svenska kyrkan och dess verksamhet, dels på hur de skulle önska att kyrkan var om de fick bestämma. 700 enkätsvar och 55 svar i fokusgrupper och livsberättelseintervjuer samlades in – svar som sedan sammanställts och analyserats.

Enligt resultatet tycker barnen och ungdomarna att kyrkan gör mycket bra, som att erbjuda gemenskap fri från prestationskrav där alla får vara med. Men samtidigt efterfrågar de mer utrymme för andliga samtal.

”Barn och unga önskar att kyrkan är en plats där de får prata om liv, död och andlighet i betydligt större utsträckning än de får göra nu. De vill tala mer om Jesus, mer om Gud, de vill veta mer om Bibeln och tron”, skriver stiftsrepresentanterna.

Biskopen och Kyrkans unga-ordföranden manar nu till eftertanke kring hur Svenska kyrkan ska möta barn och unga både i dag och i framtiden.

Powered by Labrador CMS