Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Czeslaw Kozon, katolsk biskop i Danmark, kritiseras för sitt agerande i fall av sexuella kränkningar mot barn och unga – en kritik som han anser vara berättigad och som han tar till sig. Foto: Annica Skenberg

"För långsam och passiv"

För långsam och för passiv. Det "betyget" får den katolske biskopen i Danmark, Czeslaw Kozon, av den advokat som undersökt hur kyrkan har hanterat anklagelser om sexuella övergrepp. – Kritiken är berättigad, säger biskopen i ett pressmeddelande.

Nyheter · Publicerad 13:45, 13 jun 2012

Det var för två år sedan som Katolska kyrkan i Danmark, på uppmaning av statliga Børnerådet, tillsatte en opartisk utredning av hur kyrkan har skött anklagelserna om sexuella övergrepp, begångna av präster och andra medarbetare. Detta efter att en mediestorm av sällan skådat slag rasat över det katolska Danmark, utlöst av en inte särskilt välbetänkt kommentar av biskop Kozon. I en tidningsintervju våren 2010 sa han bland annat att han kände till fyra, fem – redan då mycket gamla – fall av sexuella övergrepp mot barn i kyrkan i landet, men att han inte tänkte polisanmäla dem. I samma intervju sa han att det i första hand var offrets sak att avgöra om eventuellt kommande fall skulle polisanmälas.

Detta var uttalanden som kom att leda till det som har beskrivits som Katolska kyrkans värsta kris kanske någonsin i Danmark, och en konsekvens blev den utredning som nyligen offentliggjordes.
Advokat Lars Kjeldsen, från Hellerup, norr om Köpenhamn, har undersökt totalt 39 fall, varav de äldsta ligger mer än 100 år tillbaka i tiden. Han konstaterar att Katolska kyrkan inte på något sätt skiljer sig från övriga samhället vare sig när det gäller antalet sexuella kränkningar eller hur dessa har hanterats.
Icke desto mindre får biskopen hård kritik på tre punkter. För det första att det har tagit Kyrkan sex år att utarbeta en beredskapsplan mot övergrepp. För det andra att man vid två tillfällen – före biskop Kozons tid, 1919 och 1984 – försökte tysta ner anklagelser om övergrepp mot barn och unga. För det tredje att biskop Kozon själv för tolv år sedan var passiv i ett fall rörande könskränkning.
Kritiken till trots, är biskop Kozon glad för att kyrkan satte i gång undersökningen.
– Vi ville få fram sanningen, även om undersökningen i flera avseenden är en allvarlig och smärtsam läsning för oss, säger han.
– Den kritik som advokaten riktar, är fullt berättigad och jag tar den till mig. Detta i all synnerhet eftersom den i långa stycken svarar till det vi själva har kommit fram till och redan också har reagerat på, tillägger han.

Biskop Kozon betonar att han har påverkats starkt av de fall som rapporten tar upp och uttrycker än en gång sitt medlidande med dem som varit offer för kränkningar.
– Jag hoppas att det erkännande som undersökningen har gett oss och de åtgärder som vi har vidtagit ska förebygga att någon i framtiden ska bli offer för kränkningar i kyrkan, säger han.
Eftersom i stort sett samtliga fall har varit för gamla, har det inte varit möjligt att få en slutgiltig skuldfråga avgjord i rätt-en, något som biskopen djupt beklagar.

Fotnot: Världen idag publicerade en stor intervju med biskop Czeslaw Kozon den 22 juni 2011. Här säger han bland annat att han givetvis hade uttryckt sig annorlunda om han hade vetat vilken storm hans uttalande i en tidningsintervju orsakade.

Andens besökelsetid pågår i denna stund

Ledare Gud är både tre och en. Vi tror på en Gud, som uppenbarar sig i tre personer, Fadern, Sonen och... lördag 1/8 00:00

Färska tigerbilder ger hopp i västra Thailand

Tigrar har synts i en region i västra Thailand för första gången på fyra år, något som ger hopp om... måndag 3/8 07:00

Ideologi ännu tydligare på reducerat Pride

Ledare Nästan alla offentliga arrangemang denna vår och sommar ställs in. Stockholm Pride genomförs dock... torsdag 30/7 00:00

Varför visar sig inte Gud tydligare?

Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt