Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

FN:s interreligiösa harmonivecka firades i Sverige – väcker kritik

Fred, samexistens och inkludering var i fokus när representanter för olika religioner samlades till en ljusmanifestation i Stockholm under FN:s interreligiösa harmonivecka. Förkunnaren Claes-Göran Bergstrand är kritisk.

– Det är inte ett arrangemang som faller inom ramen för den kristna kyrkans uppdrag, säger han.

Nyheter · Publicerad 19:00, 7 feb 2023

FN:s internationella vecka för interreligiös harmoni – World Interfaith Harmony Week – firas första veckan i februari varje år. Med anledning av denna vecka arrangerade Sveriges interreligiösa råd och Sensus studieförbund ett fredsevent i Stockholm på lördagen.

Temat för eventet, som hölls på Medborgarplatsen, var samexistens, inkludering, social hållbarhet och mot polarisering.

Målet med veckan var, enligt det interreligiösa rådet, ”att uppmuntra alla människor till interreligiös växelverkan i god anda och med respekt för vars och ens tradition och livsåskådning”.

”I dessa tider känns det extra angeläget att visa hur religioner kan samverka och vara en positiv kraft i samhället till ökad inkludering och tolerans. Att lyfta det som förenar, att god vilja och strävan att bidra till god samexistens är syftet med detta event”, skriver arrangörerna i inbjudan.

I Sveriges interreligiösa råd ingår medlemmar från olika religioner, däribland fem kristna representanter som väljs ut av Sveriges kristna råd.

På programmet för fredseventet stod en ljusmanifestation för fred och en föreläsning av Helena Rojas, strateg för mänskliga rättigheter i Botkyrka kommun. En workshop leddes av Tina Sundström Engelhardt från Guds hus i Fisksätra, som är ett interreligiöst samverkansprojekt mellan Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift och Muslimernas förening i Nacka.

Världen idag har talat med förkunnaren och författaren Claes-Göran Bergstrand om hur han ser på firandet av FN:s interreligiösa harmonivecka.

– Det är inte ett arrangemang som faller inom ramen för den kristna kyrkans uppdrag, hur kärleksfullt och ödmjukt det än kan framstå, anser han.

Det handlar ju om fred. Är inte det bra?

– Varje kristen är kallad att verka för frid, eller fred, men jag kan inte se att vi ska engagera oss i ett organiserat fredsarbete tillsammans med andra religionsutövare. Särskilt inte när det ligger under FN:s ”paraply”.

Bergstrand säger att FN tidigt blev influerat av ockultism, såsom teosofi och frimureri, särskilt genom den engelska författarinnan Alice Bailey som lanserade filosofin bakom new age.

Bailey grundade organisationen Lucis Trust, som listas på FN:s hemsida som en av världssamfundets icke statliga organisationer (NGO:s), liksom Lucis trusts andra organisation World goodwill.

Världen idag hör av sig till Sveriges interreligiösa råd för att höra hur de ser på kritiken.

”I dessa tider av oro och konflikter i världen ser vi det som än mer viktigt att understryka behovet och möjligheten till fred”, skriver rådet.

De påpekar vidare att de haft som tradition att arrangera en fredsmanifestation i samband med Interfaith Harmony Week sedan 2012, då rådet undertecknade ett gemensamt uttalande med syfte att informera och stödja varandra som trosgemenskaper i samhället.