Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Flickaborter förbjuds inte i brittisk lag

Det brittiska underhuset avvisade på måndagskvällen ett förslag om att skriva in ett förbud mot könsselektiva aborter i landets brottsbalk. 

Nyheter · Publicerad 13:38, 25 feb 2015

Men även om parlamentet förkastade förslaget, med röstsiffrorna 201 för och 292 emot, beslöt man ändå att låta utreda omfattningen av könsselektiva aborter i landet.

Konservativa partiets ledamot Fiona Bruce hade velat få in en hänvisning i brottsbalken till landets abortlag, som inte innehåller något uttryckligt förbud mot att en kvinna gör abort enbart på grund av det väntade barnets kön: ”Inget i första delen av abortlagen från 1967 ska tolkas som att det är tillåtet att avsluta en graviditet på grund av könet på det ofödda barnet”, var förslaget till text.

Detta, menade Fiona Bruce, behövdes för att backa upp de rikt­linjer till vården som kom förra året, och som förbjuder köns­selektiva aborter.

Till en början hade Fiona Bruce fått med sig drygt 100 ledamöter på en lagändring. Flera backade dock allt eftersom kritiken växte, inte minst från kvinnoorganisationer och från landets abortkliniker. Förslaget anklagades bland annat för att vara ett förtäckt sätt att undergräva aborträtten, för att stigmatisera kvinnor med bakgrund i Sydostasien och för att i sin yttersta förlängning kunna leda till självmord och misshandel. 

Samtidigt hade lagförslaget stöd från många religiösa samfund, som efterlyste krafttag mot den kvinnosyn som de könsselektiva aborterna står för.

”Vår erfarenhet visar oss att det behövs praktisk hjälp på områden där kvinnor ibland nedvärderas och förödmjukas till den grad att människor försöker hindra dem från att födas” skrev tidigare i februari 25 företrädare för muslimer, sikher, hinduer och kristna.

”Det görs inte tillräckligt. Vi menar att regeringen kan och borde göra mer. Lagändringen utgör här en möjlighet”.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...