Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Minst 238 personer dog med aktiv dödshjälp i Oregon 2021 Foto: Pixabay

Fler erbjuds dödshjälp i Oregon

Framöver behöver man inte vara skriven i Oregon för att kunna ta del av den amerikanska delstatens erbjudande om assisterat självmord. Ett sådant krav anses nämligen strida mot grundlagen, uppger den svenska pro-lifeorganisationen Respekt.

Nyheter · Publicerad 10:00, 6 apr 2022

En rapporten om assisterat självmord i Oregon visar att 383 recept på dödliga läkemedel skrevs ut förra året, och att 238 dödsfall registrerats. Det är inte känt om 106 av de personer som fått ett recept utskrivet verkligen intog det dödliga läkemedlet.

Liksom tidigare år var de dominerande diagnoserna bland patienterna i fråga cancer, neurologiska sjudomar och hjärtsjukdomar.

Sedan lagen infördes 1997 har sammanlagt 3 280 personer fått recept utskrivna på det dödliga medlet, varav 2159 personer (66 procent) registrerats som avlidna efter att ha intagit det.

Hittills har enbart personer som varit skrivna i Oregon kunna erhålla assisterad dödshjälp. Detta ändras nu, efter att man den 28 mars uppnådde förlikning i ett domstolsärende. Kravet på att man ska vara skriven i Oregon ansågs bryta både mot lagen om assisterat döende och mot den amerikanska författningen.

Dödshjälpsförespråkare väntas använda förlikningen till att pressa de åtta andra delstaterna och Washington D.C., som tillåter assisterat självmord, att släppa sina krav på att man ska vara hemmahörande i delstaten i fråga, skriver Respekt.

Sedan 2020 går det att slippa de 15 dagars väntetid som krävs inför ett assisterat självmord. Det gör att patienter som är deprimerade inte har möjlighet att ändra sig.

För att en läkare ska kunna skriva ut ett dödligt läkemedel i Oregon, ska en patients förväntade återstående livstid vara högst sex månader. Patientens läkare och en konsulterad läkare ska dessutom bedöma att personen är kapabel att fatta och kommunicera egna beslut.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00