Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Fler än 900 har tagit emot Jesus i Hillsong

Hillsong Church i Sverige har på kort tid fått be tillsammans med över 900 personer som sagt ja till Jesus. Fler än 130 av dem har hittills låtit döpa sig.

– Jag uppfattar en andlig hunger hos människor, säger Hillsongs pastor Andreas Nielsen till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 08:00, 21 okt 2021

Inom Hillsong funderade man på hur det skulle bli att återstarta kyrkliga samlingar efter restriktionerna. Nu kan församlingen konstatera att responsen varit överväldigande. Från uppstarten i början av augusti fram till den 10 oktober har Hillsong bett tillsammans med 928 människor som bejakat inbjudan att säga ja till Jesus som sin frälsare.

Andreas Nielsen, församlingens grundare, föreståndare och pastor, säger sig uppfatta en ny tid med stark andlig hunger.

– Vi märker att människor tänker på saker som de inte tidigare reflekterat över, det handlar inte längre bara om sommarstugan eller husvagnen, säger han.

Det faktum att Hillsong inte lutat sig tillbaka under pandemin har gett resultat, menar Andreas Nielsen. Församlingen har anordnat så kallade mikromöten med få deltagare per tillfälle samt erbjudit möten på nätet varje vecka.

– Många har hittat oss via en onlinegudstjänst, säger han.

136 av de nyfrälsta har i skrivande stund vandrat dopets väg i Hillsongs olika campus i Sverige. 104 av dem döptes under ett och samma tillfälle, vilket Världen idag berättade om i ett reportage den 24 augusti.

Hillsong har under pandemin satsat ännu mer på socialt arbete, vilket skapat kontakt med nya människor. Församlingens medlemmar har bland annat hjälpt människor i riskgrupp med att uträtta ärenden samt delat ut matkassar.

– Jag har uppfattat att människorna i vår kyrka varit väldigt brinnande under den här svåra tiden, säger Andreas Nielsen.

Mitt i glädjen över att många människor kommit till tro på Jesus betonar han att tillvaron inte enbart innebär ”guld och gröna skogar”.

–  Vi behöver arbeta hårt, det är en enorm utmaning för oss som kristna att fånga den andliga hunger som finns hos människor.

Andreas Nielsen framhåller det vardagliga vittnesbördets betydelse.

– Det är betydelsefullt att vi kristna inte enbart pratar om båten, husvagnen eller sommarstugan. Det finns en stor andlig hunger, vi som kristna behöver prata om Gud med våra vänner och arbetskamrater.

Många människor är nya i den kristna tron. Hur arbetar ni med att följa upp och ta hand om dem?

– De flesta av dem som tagit emot Jesus har kommit till Hillsong tillsammans med någon som redan är med i församlingen, där finns en naturlig koppling. Det pågår ett stort arbete med att hjälpa nyfrälsta in i smågrupper, Alphakurser och liknande, så att de bevaras och växer i tron, säger Andreas Nielsen.

Jag har uppfattat att människorna i vår kyrka varit väldigt brinnande under den här svåra tiden.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00