Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Foto: Johan Engman/TT

Färre tonårsaborter enligt osäker statistik

Tonårsaborterna i Sverige fortsätter att minska enligt Socialstyrelsens senaste statistik. Men både siffrorna och orsakerna är osäkra enligt myndigheten.

Nyheter · Publicerad 13:32, 17 maj 2016

Världen idag har vid flera tillfällen rapporterat om problemet med abortstatistikens brist på tillförlitlighet i Sverige. Den stoppades på obestämd tid för att man skulle försäkra sig om att personuppgifterna hanterades på rätt sätt. 

Ett mer avidentifierande förslag togs fram där ålder samlas i femårskategorier istället för att anges precist, graviditetslängd anges i intervall, antal tidigare förlossningar helt exkluderas och antal tidigare aborter kategoriseras.

Statistikinsamlingen innebär dessutom att Socialstyrelsen inte vet från vilken klinik respektive siffror kommer ifrån. Man kan därmed inte återkoppla om eventuella frågor eller tveksamheter uppstår.

När Världen idag förra hösten frågade myndigheten hur man ska tolka att tonårsaborterna gjorde ett jättehopp ner från 5 287 år 2012 till 3 900 år 2014 blev svaret att man känner sig ”osäkra på siffran för tonåringar eftersom den sjunkit så kraftigt”.

På tisdagen presenterades så ny statistik över tonårsaborterna där Socialstyrelsen visserligen slår fast en minskning men nöjer sig med att göra det över en tioårsperiod. Sedan 2006 har aborter bland flickor i åldern 15–19 minskat från 25 till 14 per 1 000 flickor, skriver man i ett pressmeddelande.

Karin Gottvall, sakkunnig, menar att man vågar slå fast en minskning trots bristerna i statistikinsamlingen eftersom det är en trend som synts under många år nu.

I pressmeddelandet säger Gottvall också att de tror att ”subventionerade kostnader för preventivmedel kan ha betydelse” för att det görs färre tonårsaborter.

Detta tonar hon dock sedan ned.

– Det har väl gjort sådana försök, men det är inte utvärderat. Det man tror mer är att nya metoder särskilt för yngre kvinnor och kvinnor som inte fött barn har påverkat. Men eftersom statistikinsamlingen förändrats så vet vi inte, betonar hon.

Enligt Socialstyrelsen fortsätter andelen aborter före graviditetsvecka 7 öka medan aborter i vecka 9–11 minskar.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier