På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Antalet brittiska föräldrapar som funderar på skilsmässa har minskat under pandemin. I Sverige är ökningen av antalet skilsmässoansökningar marginell. Foto: Hasse Holmberg/TT

Färre brittiska par med barn ville skiljas under pandemin

Den dramatiska ökning av antalet skilsmässor som förväntades till följd av covid-19 syns ännu inte i statistiken vare sig i Storbritannien eller i Sverige. Antalet brittiska föräldrapar som funderar på skilsmässa har i stället minskat. I Sverige är ökningen av antalet skilsmässoansökningar marginell.

Nyheter · Publicerad 06:00, 26 feb 2021

I Storbritannien har antalet gifta föräldrapar som funderar på skilsmässa minskat med två tredjedelar sedan coronapandemin startade, skriver Christian Post. Två gånger så många par svarade att deras relation hade förbättrats mitt under restriktionerna 2020 som innan pandemin.

Det är forskare från Marriage Foundation som har undersökt 3 000 föräldrar som besvarat en enkät från Storbritanniens nationella statistikbyrå. Liknande frågor har ställts flera år i rad, vilket gjort det möjligt att jämföra svaren före och efter pandemin.

Antalet gifta fäder som allvarligt övervägde att skilja sig hade minskat med hälften och motsvarande antal mödrar hade sjunkit med 80 procent.

– Det är viktigt, för det här är människor som säger: ”Vi överväger allvarligt skilsmässa mest eller hela tiden”, säger Harry Benson, forskningschef på Marriage Foundation.

Den ökning av antalet skilsmässor som förväntades till följd av covid-19 har inte inträffat och det finns ingen indikation på att den ska göra det heller, menar Sir Paul Coleridge, grundare av stiftelsen.

– Även om den ökande nivån av nedstämdhet bland en liten minoritet av föräldrarna troligtvis speglar de allmänt stressfyllda och osäkra förhållandena under nedstängningen, visar de flesta andra indikatorer lägre nivåer av stress i relationen jämfört med normalt, säger han.

I Sverige finns inte någon motsvarande undersökning bland gifta föräldrar, men statistiken visar ännu inte någon dramatisk ökning av antalet skilsmässoansökningar under pandemin.

Landets domstolar registrerade totalt 31 650 ansökningar om skilsmässa under 2020. Det är bara 25 fler än under 2019. Domstolsverket har inte några uppgifter om äktenskapsskillnad bland par med barn.

Enligt Statistiska centralbyrån var antalet nyblivna skilda tvåkönade par 46 827 under 2020, jämfört med 46 263 året innan.

Även om den ökande nivån av nedstämdhet bland en liten minoritet av föräldrarna troligtvis speglar de allmänt stressfyllda och osäkra förhållandena under nedstängningen, visar de flesta andra indikatorer lägre nivåer av stress i relationen jämfört med normalt

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier