Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Färre aborter på Gotland

Antalet aborter bland unga på Gotland har halverats sedan förra året. En del av förklaringen som anges är subventionerade preventivmedel.

Nyheter · Publicerad 13:57, 15 maj 2015

Världen idag rapporterade nyligen om att aborterna minskat kraftigt, från en hög nivå, också bland unga i Norrbotten. Även där deklarerades att orsaken var subventionerade preventivmedel, men det visade sig även ligga flera andra insatser bakom minskningen.

– Det kan vara en delförklaring, men mycket annat bidrar också. Vi har satsat på utbildning av barnmorskor och läkare som håller på med preventivmedelsutskrivning. Vi har skrivit detaljerade riktlinjer för förskrivning av preventivmedel och hur man hanterar biverkningar, sa Åke Berggren, mödrahälsovårdsöverläkare i Norrbotten och ansvarig för preventivmedelsrådgivning, då.

– Det blir väl bra rubriker om man förenklar det, men vi vet att det handlar mycket om attityder över längre tid och det är väldigt komplext vad som påverkar människors beteende. Det är inte alltid helt självklart att en åtgärd leder till ett visst resultat, menade han.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier