Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

I en del kommuner blundar man för att barn under längre perioder bor i tält eller i bilar, tillsammans med vuxna som kommit till Sverige för att tigga. Barn nämndes dock inte i samband med det tältläger som syns på bilden och som ställdes upp av rumänska EU-migranter 2015. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Experter larmar: Utsatta barn faller mellan stolarna

Trots att Barnkonventionen förbjuder diskriminering av barn utifrån deras nationalitet blundar svenska myndigheter för att barn från andra länder lever i misär, i tält eller i bilar.

Det framkom vid ett seminarium om människohandel med barn på måndagen.

Nyheter · Publicerad 20:00, 21 okt 2021

Företrädare för både myndigheter och det civila samhället deltog vid seminariet, som arrangerades av Skandinaviska människorättsadvokaterna i samarbete med människorättsexperten och juristen Maria Grahn Farley och som ägde rum under EU:s anti-traffickingdag den 18 oktober.

Bristerna i den svenska hanteringen av människohandel med barn påpekas även i den rapport som Människorättsadvokaterna släppte i samband med seminariet, ”Människohandel – ett barnrättsperspektiv”.

Tuffa vittnesmål om hur utsatta barn kan leva i Sverige kom från två regionkoordinatorer, anställda av kommunernas socialtjänster och med uppdrag att ge stöd vid människohandels­ärenden.

– Det har hänt att man omedelbart omhändertagit barn som varit mögliga inpå bara kroppen, sade Eva Norlin, som är anställd av socialtjänsterna i norra delen av Sverige .

– Om ett barn bor i en bil och tigger, och vi vet vem som tagit dit det, har jag svårt att förstå varför man i en del av landet kan gå till fällande dom, och i annan del av landet inte ens kan få till en anmälan. Där fallerar något utifrån barnrättsperspektivet.

Hennes kollega Anna Runesson sade att socialtjänsten i vissa kommuner blundar för barn som bor i veckor i tält eller bilar, utan rinnande vatten och värme, med hänvisning till att de bor med sina föräldrar.

– Hade de tillåtit svenska barn att bo så? Det är otroligt upprörande att man gör skillnad på barn och barn. Barn har sina rättigheter, punkt slut, sade hon.

Eva Norlin var en av flera vid seminariet som påpekade att barn som befinner sig i en exploateringssituation ofta förbises som brottsoffer.

Så skedde när en grupp bärplockare i Älvsbyns kommun 2020 misstänktes för att ha utsatts för människoexploatering. Men även kring den grupp som i år hamnade i en liknande situation i kommunen brast hanteringen kring barnen.

– Här fanns det barn som definierades som brottsoffer av både polisen och socialtjänsten. Ändå fick inte ett enda barn den betänketid eller det tillfälliga uppehållstillstånd som de hade rätt till, sade Eva Norlin.

Just svårigheterna att få stanna i Sverige under en reflektionsperiod för att kunna delta i en brottsutredning om människohandel lyftes av flera deltagare i seminariet.

– Problemet är att man i Sverige kräver att en polisanmälan är upprättad och förundersökning inledd för att kunna ge ett tillfälligt uppehållstillstånd, när rätten till reflektionsperiod egentligen är villkorslös, sade Hanna Brandvik från Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

– De allra mest utsatta, som inte ens vågar kontakta myndigheterna, faller mellan stolarna.

För dessa fall kan plattformen gå in med medel under en tid, genom Nationella stödprogrammet, till dess att en polisanmälan gjorts.

I slutet av seminariet delades Scandinavian Human Dignity Award ut till Maria Grahn Farley, bland annat för hennes arbete med att ta fram en rättslig kommentar till Barnkonventionen.

Människohandel

• Under 2020 identifierade Migrationsverket 366 fall av misstänkt människohandel, varav 48 rörde minderåriga. De främsta formerna av exploatering var otillbörligt utnyttjande på arbetsmarknaden (171) och sexuella ändamål (127).

• Under samma år mötte medlemsorganisationerena inom ”Plattformen för Civila Sverige mot människohandel” 322 personer som direkt eller indirekt utsatts för människohandel eller liknande brott, varav 70 var minderåriga.

• De minderåriga som var direkt utsatta, och alltså inte var medföljande till en utsatt vuxen, hade exploaterats för sexuella ändamål, otillbörligt utnyttjande på arbetsmarknaden, kriminalitet och barnäktenskap.

• En tredjedel var EU-medborgare. Bland ursprungsländerna fanns Sverige, Rumänien, Nigeria, Thailand, Marocko och Vietnam.

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Tomas Sjödins författarskap prisas igen

Kultur. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har tilldelats året Birger Norman-pris.   Priset vill... lördag 27/11 18:00

Oklart vem som bär skulden för regeringskollapsen

Hade Magdalena Andersson (S) kännedom om att Miljöpartiet kunde lämna regeringen om... lördag 27/11 14:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Senaste nytt

    Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

    Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier