Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Expert ser ingen ökad risk för terror mot kyrkor i Sverige

Magnus Ranstorp pekar ut IS-propaganda mot kristna som sannolik orsak till att länder varnar sina medborgare för möjlig terror i Sverige. När Världen idag kontaktar den kände terrorforskaren menar han att man inte bör fästa för stor betydelse vid detta.

– De här hoten kommer och går, säger han.

Nyheter · Publicerad 07:00, 9 feb 2023

Nyligen gick USA och Storbritannien ut med en varning till sina medborgare om möjliga terrorattacker i Sverige. I en intervju med Expressen säger sig Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, vara ”rätt övertygad” om att bakgrunden till den amerikanska och brittiska varningen handlar om att Islamiska staten (IS) spridit två hotfulla videor riktade mot kristna.

– Man vädjar i de här filmerna att man inte ska nöja sig med demonstrationer och hashtags, säger Ranstorp till tidningen.

Världen idag kontaktar Magnus Ranstorp för att höra om det finns en ökad hotbild mot kristna kyrkor i Sverige, och hur kyrkorna i så fall ska agera. Terrorforskaren tonar dock ner uppgifterna och betonar att dessa två videor inte riktar sig specifikt mot Sverige.

– Det är generellt riktat mot väst. De här hoten kommer och går, jag hade inte fäst för mycket betydelse vid dem, säger han till Världen idag.

Magnus Ranstorp påpekar att Sveriges säkerhetsläge gradvis påverkats av LVU-kampanjen, med påståenden om att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn, korankravallerna och den senaste koranbränningen vid Turkiets ambassad.

– Man är alltid orolig när man nämns i de här sammanhangen. Det finns en förhöjd hotbild, men det betyder inte att någonting kommer att hända. Det är generella direktiv som kommer i de här extremistkretsarna, säger Ranstorp till Expressen.

– Säkerhetspolisen har järnkoll på de individer som utgör ett attentatshot, fortsätter han.

Säkerhetspolisen har trots protesterna mot Sverige meddelat att den bedömda hotnivån mot Sverige ligger kvar på en trea på en femgradig skala.

Men på onsdagen uppgav Säpo att de ser ett ökat antal attentatshot i underrättelseflödet samt att Sverige bedöms stå i större fokus än tidigare för våldsbejakande islamism globalt.

– Vi jobbar bokstavligen dag som natt för att bedöma hoten och kunna avfärda eller bekräfta dem. Vi ser ett större flöde och det har inte avstannat, säger Fredrik Hallström, chef för kontraterrorism på Säpo, till TT.

Säpo utesluter därför inte att hotnivån kan komma att höjas.

– Om det här underrättelseflödet fortsätter i den omfattning som det gjort den senaste tiden kan det vara aktuellt, säger Hallström.

Vi jobbar bokstavligen dag som natt för att bedöma hoten och kunna avfärda eller bekräfta dem.

Terrorhotnivån

Beslutet om terrorhotnivån i Sverige fattas av säkerhetspolischefen. Till grund för beslutet ligger NCT:s terrorhotbedömning.

Hotnivån består av fem steg:

1. Inget hot. Inget hot har identifierats.

2. Lågt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är låg.

3. Förhöjt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är förhöjd.

4. Högt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög. Hotnivå fyra kräver att det ska finnas ett konkret hot mot Sverige.

5. Mycket högt. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är mycket hög. Krävs att ett konkret hot ska vara nära förestående eller överhängande. Denna nivå har hittills inte använts.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00