Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Evangelikala vita väljare gav starkt stöd till Donald Trump

Undersökningar i samband med presidentvalet visar mönster hur kristna i USA röstat. Trump har enligt en stor valundersökning haft fortsatt starkt stöd från vita evangelikala, även om det tycks ha minskat något.

Samtidigt verkar stödet för presidenten ha ökat något bland katoliker och protestanter samt bland svarta och latinamerikaner.

Nyheter · Publicerad 16:50, 9 nov 2020

76 procent av de som kännetecknar sig som ”vita evangelikala” eller som pånyttfödda kristna har röstat på Donald Trump i det amerikanska presidentvalet.

Detta enligt en omfattande valundersökning som New York Times publicerat. 23 procent inom samma grupp röstade för Biden. Trump skulle i så fall ha tappat några procent av de evangelikala rösterna sedan förra valet, men har alltså fortsatt förtroende hos majoriteten i gruppen.

Trump fick bara stöd av ungefär nio procent bland svarta protestanter i presidentvalet. I samma grupp röstade tre procent på honom 2016, enligt Pew Research Center.

Något som uppmärksammas i amerikanska medier är att presidenten ökar sitt stöd bland svarta och latinamerikaner. Bland män i den sistnämnda gruppen ska exempelvis 36 procent ha röstat på Trump.

Noterbart är också att Trump i vissa undersökningar får betydligt högre stöd bland katolska väljare än vad katoliken Biden får – cirka 62 procent röstade på Trump och 37 procent på Biden, enligt New York Times.

Siffror i Washington Post pekar i stället mot att Biden vunnit en knapp majoritet bland katolska väljare.

De tidiga valundersökningarna ska således tolkas försiktigt, men de ger sannolikt en övergripande bild av de stora rörelserna bland amerikanska väljare.

Ett tydligt sådant mönster är att de väljare som röstat på Biden i större utsträckning gjort det för att de ogillar Trump, och inte nödvändigtvis för att man stödjer Demokraterna.

Hela 67 procent av Bidens väljare svarar enligt New York Times att de röstade för att få bort Trump. Drygt hälften, 52 procent, som röstade för Trump gjorde det främst för att de stödjer honom och 40 procent svarade att de valde Trump för att hålla Biden borta från makten.

Det är tydligt att abortfrågan går som en vattendelare mellan Demokraterna och Republikanerna. 75 procent av Trumps väljare vill att abort ska vara olagligt. 72 procent av Bidens svarar att abort ska vara lagligt.

I en väljarundersökning som Fox News publicerat får man bland annat svara på vilken fråga som varit viktigast i valet. Tre procent uppger att abort varit den viktigaste frågan, vilket motsvarar någonstans strax under fem miljoner amerikaner utifrån det uppskattade antalet väljare totalt.

Hanteringen av coronapandemin samt jobben och ekonomin är annars det som återkommer högst upp bland väljarna, följt av hälso- och sjukvården och arbetet mot rasism.

Hans rike ska aldrig ta slut

Ängeln Gabriel besöker en tonårsflicka i Nasaret och säger till henne de mest fantastiska saker:... lördag 25/3 00:00

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Finskspråkiga niondeklassare tycker sämre om svenskan

Finland. Finskspråkiga elever i Finland är för dåliga på svenska när de går ut nian, enligt en rapport från... fredag 24/3 21:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10