Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Europarådet: Vaccin-pass kan vara diskriminerande

Tekniska lösningar ska öppna samhällen och gränser för dem som vaccinerats mot covid, redan haft sjukdomen eller är infektionsfria. Men utvecklingen reser också frågor om diskriminering och personlig integritet.

Europarådet ser risken för att människor ska se sig tvingade att ta vaccinet, eller diskrimineras för att de inte tagit det.

Nyheter · Publicerad 13:00, 23 mar 2021

EU-kommissionen presenterade i mitten av mars ett lagförslag om ett enhetligt vaccinpass, som ska ge EU-medborgare möjlighet att resa inom unionen, vilket Världen idag tidigare har rapporterat om.

Redan i dag ser flera EU-länder över hur man ska kunna ta fram lämplig teknik, samtidigt som det finns en oro för överdriven kontroll, liksom för att en del ställs utanför när samhället öppnas för ”säkra” grupper.

Till exempel har den brittiska kommissionen för jämlikhet och mänskliga rättigheter varnat för att ett vaccinpass skulle diskriminera människor som ännu inte fått vaccinet, eller som av någon anledning valt att inte ta det.

Även Europarådet ser faran för att människor ska se sig tvingade att ta vaccinet, eller diskrimineras för att de inte tagit det.

I en resolution som antogs i slutet av januari uppmanar Europarådets generalförsamling sina 47 medlemsländer att försäkra sig om att ”ingen diskrimineras för att man inte vaccinerats, av medicinska skäl eller för att man inte önskar göra det”. Däremot sägs inget om vad som skulle utgöra diskriminering.

Medlemsländerna måste också informera medborgarna om att vaccinering mot covid-19 är frivillig, och se till så att ”ingen utsätts för politisk, social eller annan påtryckning för att låta vaccinera sig om man själv inte vill det”.

Sveriges digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) har välkomnat EU-kommissionens förslag om att ta med inte bara bevis på vaccination, utan även på antikroppar och infektionsfrihet i ett ”coronapass”.

– Med lösningen som EU-kommissionen föreslår blir risken för diskriminering väsentligt mindre eftersom man kommer att kunna använda tre olika källor för att kunna göra sin resa eller någon annan aktivitet, sade han till SVT i samband med att förslaget lades fram.

– Däremot väcker det ett antal frågor om integritet och säkerhet, därför måste vi noga analysera det förslag som kommissionen kom med i dag.

I Sverige ska ett digital vaccinbevis finnas tillgängligt från 1 juni.

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier