Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Europaparlamentet antog resolution om Ungern

Europaparlamentet antog på torsdagen en resolution som kritiserade Ungerns nya lag mot hbtq-information till minderåriga.

Men under debatten dagen innan tog flera parlamentariker Ungern i försvar.

Nyheter · Publicerad 20:00, 12 jul 2021

Resolutionen,som antogs med 459 röster mot 147, fördömer kraftfullt den ungerska lag som trädde i kraft i veckan, och som man menar ”uppenbart bryter mot EU:s värden, principer och lagstiftning”.

Parlamentet menar att lagen är ”ännu ett genomtänkt och förhandsplanerat exempel på successiv nedskrotning av de grundläggande rättigheterna i Ungern”, och att ”organiserad statsstödd panisk skräck för hbtqi-personer [...] har blivit den ungerska regeringens redskap för politisk censur”.

Parlamentet menar att lagen strider mot artikel 2 i EU-fördraget, vilken stadgar ”respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter”.

I resolutionen uppmanas kommissionen att bland annat se till så att ”varken partnerskapsavtalet med Ungern för perioden 2021-2027 eller programmen för Ungern godkänns förrän det säkerställts att det övergripande nödvändiga villkoret om respekt för stadgan fullständigt uppfylls”.

Ingenstans i resolutionen står det att Ungern har behörighet att stifta lagar på det områden som berörs. Istället anser parlamentet att minderåriga bör tillförsäkras ”rätten till allsidig sexualupplysning och relationsfostran som är vetenskapligt exakt, evidensbaserad, åldersriktig och inte fördömande”.

När Europaparlamentet disktuerade frågan om den ungerska lagen på onsdagen var det ändå flera ledamöter som uttalade sig till Ungerns försvar.

– Familjepolitiken och samhällspolitiken är frågor som nationerna beslutar om själva, sade fransmannen Jérôme Rivière från gruppen Identitet och demokrati (ID).

– Ja, Ungern har rätt att främja en traditionell familjemodell. Ja, Ungern har rätt att skydda barn från ämnen som inte passar deras ålder.

Spanjoren Jorge Buxadé Villalba från gruppen Europeiska konservativa och reformister hävdade att ”alla europeer vet att en homosexuell går säkrare på gatorna i Budapest eller Warszawa än i Molenbeek, Gaza eller Teherán”.

– Hur vågar ni läxa upp Ungern eller Polen om demokrati? Hur vågar ni att läxa upp dem om rättstaten och de mänskliga rättigheterna som kämpat mot och besegrat kommunismen, den mest kända totalitära och brutala rörelsen i Europa? tillade han.

Vid en presskonferens i Budapest samma dag slog Gergely Gulyás, premiärminister Viktor Orbáns kanslichef, tillbaka mot kritiken inom EU.

– Vi säger inte till någon över 18 år hur de ska leva sina liv. [...] Skydd av barn är en helt annan sak, där författningen ålägger staten en plikt att skydda sina institutioner, och tydligt säger att barnuppfostran i första hand tilkommer föräldrarna, sade han enligt Hungary today.

Det finns heller inget som hindrar att tonåringar ställer frågor om homosexualitet till sina lärare, tillade Gergely Gulyás.

Familjepolitiken och samhällspolitiken är frågor som nationerna beslutar om själva.

Hbtq-skrivningar i Ungerns lagstiftning

Den nya lagen förbjuder ”pornografiskt innehåll, liksom innehåll som framställer sexualitet som ett syfte i sig, avvikelser i könsidentiteten, ändring av könsidentiteten och som främjar och skildrar homosexualitet”.

Skolans sexualundervisning får inte uppmuntra till en ändring av barnets medfödda könsidentitet, könsbyte eller homosexualitet, och får bara ske av godkända lärare.

I en förklaring säger lagen:

”Det finns innehåll som kan missförstås eller negativt påverka barnets utveckling vid en given ålder, eller så vet barnet helt enkelt inte vad man ska göra med [informationen], och som därför förvirrar [barnets] moral och moraliska värden, eller till och med självförtroende”.

Källa: Ungerska parlamentet

Fem råd till oss som inte är ”superevangelister”

Predikningar i katedralen. I dag inleds den långa raden av trefaldighetssöndagar – de landar först några veckor före första... lördag 3/6 00:00

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10