Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

EU kan likställa mänskliga embryon med hudceller

I tisdags röstade EU-parlamentet igenom ett lagförslag som innebär att mänskliga embryon jämställs med bland annat organ, blod och vävnad. För svensk del var det bara Sverigedemokraternas ledamöter och Sara Skyttedal (KD) som röstade emot.

– Embryon har ett helt annat skyddsvärde än till exempel en njure, säger Skyttedal.

Nyheter · Publicerad 14:00, 15 sep 2023

Sara Skyttedal beskriver parlamentets beslut på området som tondövt och påpekar att det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen hade en helt annan inriktning. I kommissionens förslag stod det bland annat:

”Denna förordning bör inte heller inkräkta på beslut av etisk karaktär som fattas av medlemsstaterna. Sådana etiska beslut kan gälla användningen, eller begränsning av användningen, av särskilda typer av humanmaterial eller särskilda användningar av humanmaterial, inbegripet könsceller och embryonala stamceller.”

Men starka politiska krafter i EU-parlamentet ville alltså annat.

– Det finns de som tycker att det är problematiskt att ge embryon ett skyddsvärde, säger Sara Skyttedal.

Hon tillägger att det här också handlar om bestämmelser som ska säkra beredskapen av humanmaterial.

– Att förbättra tillgången till blod och organ är jättebra, men det blir problematiskt just med embryon.

Signalen kan nu alltså bli att medlemsländerna i EU uppmanas att ha ett slags ”beredskapslager” av mänskliga embryon eller embryonala stamceller.

Och beslutet kan få konsekvenser för de länder som har en annan medicinsk-etisk hållning än den som EU nu ger uttryck för.

– I det nya förslaget räknas embryon som ämnen av mänskligt ursprung och kvalificeras på samma sätt som organ eller vävnader, säger Sara Skyttedal och fortsätter:

– EU-kommissionen hade definierat embryon som avkomma som skulle skyddas, men det tonas ned nu. Länder med en särskild lagstiftning som ska förhindra eller minimera att embryon används i forskningssyfte kan nu tvingas ta hänsyn till detta. För mig blir det helt fel väg att gå att man inte tar in de etiska avvägningarna utan i princip omdefinierar embryon till att vara humanmaterial.

Även från kyrkligt håll kommer starka reaktioner. En rad katolska biskopar i Europa menar i ett gemensamt uttalande att EU:s nya definition utgör en fara och att det innebär att det mänskliga livets värde och värdighet nedgraderas.

Man skapar enligt biskoparna en ”oacceptabel likvärdighet” mellan å ena sidan embryon och foster och å andra sidan exempelvis enkla hudceller eller blodplasma.

Det finns de som tycker att det är problematiskt att ge embryon ett skyddsvärde

Styrräntan höjs på nytt – så mycket dyrare blir ditt bolån

Ekonomi. Torsdagens nya räntehöjning gräver ännu djupare hål i hushållens plånböcker. Ökade bolånekostnader... fredag 22/9 22:00

Kristersson: Vi är mitt i extrem våldsvåg

Kriminaliteten. Flera utomstående tros ha blivit offer när två personer sköts ihjäl på en pub i Sandviken. – Det är... fredag 22/9 18:17

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10