På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Statsminister Stefan Löfven läser upp regeringsförklaringen i Riksdagen. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Erkännande av Palestina i regeringsförklaringen

Sverige ska erkänna Palestina som stat, inte gå med i Nato och påbörja arbetet med att göra FN:s barnkonvention till lag. Det var några av många nyheter i den regeringsförklaring som statsminister Stefan Löfven (S) läste upp i riksdagen i dag. Dessutom användes begreppet "stjärnfamiljer" för första gången i en regeringsförklaring.

Nyheter · Publicerad 12:25, 3 okt 2014

Som väntat avskaffas vårdnadsbidraget liksom RUT-avdraget för läxhjälp. En tredje pappamånad införs och föräldraförsäkringen ska bli bättre anpassad för ”stjärnfamiljer”, sa Stefan Löfven. Begreppet ”stjärnfamilj” myntades som en kontrast till ordet ”kärnfamilj” 2008, och betecknar en familj som kan se ut på olika sätt, till exempel med fler än två föräldrar, där alla inte nödvändigtvis lever tillsammans.

Stefan Löfven betonade att hans regering är feministisk, och hotade med att lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelser om inte andelen kvinnor i dessa är uppe i 40 procent om två år. Vidare vill regeringen utvidga sexköpslagen så att även köp av sexuella tjänster utomlands kriminaliseras.

Den nya regeringen vill stärka arbetet mot rasism i grundskolor och gymnasier, och inrätta ett ”nationellt kunskapscenter för forskning om rasism”. Regeringen vill också införa fri entré på statliga muséer, stärka kulturens plats i skolan och sänka avgifterna för barn som på fritiden ägnar sig åt idrott, kultur eller natur, eller går i Kulturskolan.

Vad gäller skolan ska lärarna få mer tid till sitt arbete och klasserna ska bli mindre i lågstadiet.

- Lärarnas kompetens ska höjas, deras administrativa arbete ska minskas, sa Stefan Löfven.

Friskoleöverenskommelsen ligger kvar, men syftet med att driva en friskola ska vara utbildning och inte vinst. Privata företag ska inte kunna göra vinst på att hålla en lägre bemanning, och kommunerna ska få mer att säga till om, sa Stefan Löfven.

Det låter ungefär som det förslag inom skola, vård och omsorg som Socialdemokraterna presenterade i slutet av sommaren. En punkt där var att införa ett ”personalkostnadsmått” för att förhindra fristående skolor från att dra ner på personal och löner jämfört med kommunala skolor. En annan punkt var att ”utbildning” måste skrivas in som syfte i alla friskoleföretags bolagsordning, och att nya friskolor förbinder sig att bidra till ”minskad skolsegregation” genom ett samverkansavtal med kommunen.

Samma förslag innehöll de ”nationella kvalitetslagar” som Stefan Löfven nämnde i regeringsförklaringen, och som bland annat skulle tillåta kommuner att ”rikta upphandlingar och valfrihetssystem inom välfärden till enbart privata, kooperativa och ideella aktörer som inte drivs i vinstsyfte”.

Andra nyheter inom välfärdsområdet från regeringsförklaringen är att det obligatoriska vårdvalet inom primärvården avskaffas, att möjligheten att sälja ut bland annat universitetssjukhus tas bort och att personer som tagit ut privata sjukvårdsförsäkringar inte ska kunna gå före i vårdkön. Vården för ungdomar med ångest, ätstörningar och depression förstärks, medan äldreomsorgen får mer personal.

– De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation, sa Stefan Löfven.

Den blocköverskridande pensionsreformen kvarstår och beskattningen av pensioner ska minska. De landsting som så önskar ska kunna bli regioner. Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre gränsen tas bort, samtidigt som övriga tidsgränser ses över.

Migrationsöverenskommelsen ligger kvar, sa Stefan Löfven. Men den nya regeringen avser se till så att alla kommuner tar ”solidariskt ansvar för flyktingmottagandet”. Posten som integrationsminister avskaffas. Inom biståndet blir de övergripande målen att minska fattigdomen och stärka miljö och demokrati. En ny biståndspolitisk plattform ska tas fram, i samverkan med alla aktörer inom området. Ökade medel ges åt bistånd som inriktar sig på miljö, klimat och att stärka kvinnornas roll.

Inom EU vill Stefan Löfven att Sverige verkar för att EU:s fördrag ändras, så att ”den fria rörligheten inte kan användas för att kringgå nationella lagar”. På utrikesområdet ska arbetet för ”mänskliga rättigheter, folkrätt, internationell nedrustning och arbetet mot terrorism” var hörnstenar i politiken. Religionsfrihet nämndes däremot inte i Löfvens regeringsförklaring.

Sverige ska aktivt försöka att komma med i FN:s säkerhetsråd. Stefan Löfven nämnde särskilt kriget i Syrien och Irak, och noterade att Iraks regering och den kurdiska regionen är ”i akut behov av humanitärt stöd”, samt sa att ”regeringen står bakom FN:s kamp mot IS”, alltså den Islamiska staten, eller Daesh som organisationen allt oftare kallas.

Den nya regeringen, sa Stefan Löfven, kommer att genomföra de förslag som lades fram av försvarsberedningen i maj, och som går ut på att ”öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade operativa förmågan i Försvarsmakten”.

Man avser driva en mer aktiv politik i närområdet, öka samarbetet med Norden, i synnerhet Finland. Men däremot ska Sverige inte gå med i Nato, enligt Löfven.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

 

Var lugn – jordens resurser kommer att räcka till för alla

Ledare Att världens befolkning växer framställs ofta som ett hot mot mänskligheten. Men för oss som tror... torsdag 6/5 00:10

Tänk om värme blev den känsla människor associerar till när de tänker på kristna?

Ledarkrönika I vår församling har vi tre värderingsord som vi håller högt. De tre orden är: varmt, relevant och... torsdag 6/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier