Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

>> Enkät: Behöver antalet aborter i Sverige minska?

Behöver antalet aborter i Sverige minska och hur vill ditt parti i så fall verka för det?

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 aug 2011

Eva Olofsson, riksdags-ledamot (V) och ledamot i socialutskottet:

– För Vänster-partiet är det viktigt med den fria aborträtten, det är en jämställdhetsfråga och handlar om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. För att minska antalet oönskade graviditeter behöver ungdomsmottagningarna ha bättre tillgänglighet, det ska vara lätt och gratis att få tag på preventivmedel och sjukvården behöver bli bättre på att fånga upp de kvinnor som gör abort så att de inte behöver genomgå ytterligare en senare i livet.

 

Carina Hägg, riksdagsledamot (S) och internationell talesperson för S-kvinnor:

– Vi diskuterar inte i termer av aborttal, men vi ser vikten av att bli bättre på att arbeta förebyggande. Jag menar att debatten om för eller mot abort tar kraft från det förebyggande arbetet. Låt oss acceptera att vi har legala aborter i Sverige. En av de viktigaste sakerna är sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, där ska alltid pedagoger och experter sköta lektionerna.

 

Kenneth Johansson, riksdags-ledamot (C) och ordförande i Socialutskottet:

– Vi behöver alltid jobba med abortförebyggande åtgärder. Jag tror att det handlar om att påverka attityder när det gäller till exempel kondomanvändning. Det är också viktigt att göra information tillgänglig där de unga befinner sig, som med ungdomsmottagningen på nätet. Man kan också diskutera om vi verkligen bör ha avgifter på preventivmedel för unga.


Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och ledamot i Socialutskottet:

– Rätten till abort är väldigt viktig och något jag arbetat med i många år. Jag ser med oro på till exempel Polen som skärper sin abortlag. Kvinnor föder de barn de klarar att ta ansvar för. I det abortförebyggande arbetet måste det vara högprioriterat med sexualundervisningen och att preventivmedel bli mer lättillgängliga, p-piller bör subventioneras eller helst vara gratis.

 

Mats Gerdau, riksdagsledamot (M) och ledamot i Socialutskottet:

– De höga svenska aborttalen är inget som någon är stolt eller glad över, ingen kvinna aborterar med glädje. Det står klart att det förebyggande arbetet inte är tillräckligt framgångsrikt. Vi ska inte begränsa aborträtten eller moralisera över aborter,
i stället måste vi stärka ungdomsmottagningarnas roll, förstärka i elevhälsan och sedan behöver kommuner och landsting arbeta tydligare med den här frågan.

 

Julia Kronlid, riksdagsledamot (SD):

– Självklart behöver vi minska antalet aborter. Det är en komplex och stor fråga men det behöver ges en allsidig information om vad en abort innebär så att unga inte betraktar det som ett alternativ till preventivmedel. Vi vill inte heller att någon ska göra abort på grund av exempelvis ekonomiska skäl och vill bland annat därför höja föräldraförsäkringen.

 

Gunvor G Ericson, riksdagsledamot (MP) och folkhälsopolitisk talesperson:

– Vi utgår inte från antalet aborter utan arbetar övergripande med sexuell och reproduktiv hälsa. Det förebyggande arbetet måste bli bättre, bara för att många unga använde kondom på 80-talet när vi hade en aidsdebatt betyder det inte att alla kommande generationer också gör det. Vi behöver se hur man enkelt kan göra preventivmedel tillgängliga och vi efterfrågar också en nationell handlingsplan när det gäller frågor kopplade till sexualiteten.

 

>>LÄS MER:

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...