Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

>> Enkät: Behöver antalet aborter i Sverige minska?

Behöver antalet aborter i Sverige minska och hur vill ditt parti i så fall verka för det?

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 aug 2011

Eva Olofsson, riksdags-ledamot (V) och ledamot i socialutskottet:

– För Vänster-partiet är det viktigt med den fria aborträtten, det är en jämställdhetsfråga och handlar om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. För att minska antalet oönskade graviditeter behöver ungdomsmottagningarna ha bättre tillgänglighet, det ska vara lätt och gratis att få tag på preventivmedel och sjukvården behöver bli bättre på att fånga upp de kvinnor som gör abort så att de inte behöver genomgå ytterligare en senare i livet.

 

Carina Hägg, riksdagsledamot (S) och internationell talesperson för S-kvinnor:

– Vi diskuterar inte i termer av aborttal, men vi ser vikten av att bli bättre på att arbeta förebyggande. Jag menar att debatten om för eller mot abort tar kraft från det förebyggande arbetet. Låt oss acceptera att vi har legala aborter i Sverige. En av de viktigaste sakerna är sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, där ska alltid pedagoger och experter sköta lektionerna.

 

Kenneth Johansson, riksdags-ledamot (C) och ordförande i Socialutskottet:

– Vi behöver alltid jobba med abortförebyggande åtgärder. Jag tror att det handlar om att påverka attityder när det gäller till exempel kondomanvändning. Det är också viktigt att göra information tillgänglig där de unga befinner sig, som med ungdomsmottagningen på nätet. Man kan också diskutera om vi verkligen bör ha avgifter på preventivmedel för unga.


Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och ledamot i Socialutskottet:

– Rätten till abort är väldigt viktig och något jag arbetat med i många år. Jag ser med oro på till exempel Polen som skärper sin abortlag. Kvinnor föder de barn de klarar att ta ansvar för. I det abortförebyggande arbetet måste det vara högprioriterat med sexualundervisningen och att preventivmedel bli mer lättillgängliga, p-piller bör subventioneras eller helst vara gratis.

 

Mats Gerdau, riksdagsledamot (M) och ledamot i Socialutskottet:

– De höga svenska aborttalen är inget som någon är stolt eller glad över, ingen kvinna aborterar med glädje. Det står klart att det förebyggande arbetet inte är tillräckligt framgångsrikt. Vi ska inte begränsa aborträtten eller moralisera över aborter,
i stället måste vi stärka ungdomsmottagningarnas roll, förstärka i elevhälsan och sedan behöver kommuner och landsting arbeta tydligare med den här frågan.

 

Julia Kronlid, riksdagsledamot (SD):

– Självklart behöver vi minska antalet aborter. Det är en komplex och stor fråga men det behöver ges en allsidig information om vad en abort innebär så att unga inte betraktar det som ett alternativ till preventivmedel. Vi vill inte heller att någon ska göra abort på grund av exempelvis ekonomiska skäl och vill bland annat därför höja föräldraförsäkringen.

 

Gunvor G Ericson, riksdagsledamot (MP) och folkhälsopolitisk talesperson:

– Vi utgår inte från antalet aborter utan arbetar övergripande med sexuell och reproduktiv hälsa. Det förebyggande arbetet måste bli bättre, bara för att många unga använde kondom på 80-talet när vi hade en aidsdebatt betyder det inte att alla kommande generationer också gör det. Vi behöver se hur man enkelt kan göra preventivmedel tillgängliga och vi efterfrågar också en nationell handlingsplan när det gäller frågor kopplade till sexualiteten.

 

>>LÄS MER:

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...