Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

En väckarklocka för Svenska kyrkan i 100 år

Mer av bön, bibelstudier och en personlig tro. Det är vad Svenska kyrkans lekmannaförbund jobbat för i 100 år. I helgen firar de sitt jubileum i Uppsala med föredrag, utflykter och stor middag. Flera talare inklusive biskop Ragnar Persenius medverkar.

Nyheter · Publicerad 09:20, 27 jul 2018

En av dem som var med och startade Lekmannaförbundet var ärkebiskop Nathan Söderblom, och han var den förste ordföranden. Nu innehas den posten av Anders Nordberg från Jönköping. 

Lekmannaförbundet är en fristående rörelse med cirka 5 000 medlemmar som stöttar Svenska kyrkan. Man har inga anställda utan allt görs på frivillig väg. Den är en egen juridisk person och ger ut tidningen Lekman i kyrkan fyra gånger per år. 

Vad gör Lekmannaförbundet som inte kyrkan gör?

– Vi vill vara supporter i kyrkan, vi vurmar för den inre verksamheten och har fokus på bibelstudier, bön och fördjupning i kristen tro, att vårda och värna det andliga livet. Vi understryker att få människor att komma till en personlig tro, säger Anders Nordberg när Världen idag når honom på väg mot jubileet.

Varför startades Lekmannaförbundet?

– I slutet på 1800-talet hade Svenska kyrkan stelnat. Då rådde konventikelplakatet som förbjöd böner och bibelläsning i hemmet. Ur det växte väckelserörelsen och det här var en sådan, precis som frikyrkorörelsen, men inom Svenska kyrkan. Många ivrade för en social verksamhet och evangelisation som kyrkan inte hade. Man såg också att männen saknades i kyrkan och vände sig i början till dem. Det här blev som en väckarklocka så samtidigt startade kyrkan bland annat sin diakoniverksamhet.

Vad har förbundet betytt? 

– Att vi i många stift räknas som en del av kyrkans hela verksamhet. Vi är nu som en del i kroppen, även om det naturligtvis är olika på olika platser. Man hoppas verksamheten har lett till att fler hittat en personlig tro.

Hur firar ni? 

– Det blir fredag till söndag och vi kommer att ha samlingar på ett hotell och i Lötenkyrkan. På lördagskvällen blir det jubileumsmiddag med sångframträdanden och minnestal. Men också utflykter till minnesplatser och guidade turer, bland annat i Uppsala domkyrka där vi även har gudstjänst på söndag. 120 personer är anmälda, berättar Anders Nordberg.

Antisemitiska åsikter hos visselblåsare

Journalistik. Google svartlistar vissa kristna och konservativa nyhetssidor, enligt visselblåsare. Detta berättade Världen idag och flera andra medier om nyligen....

TV3 kan lära kyrkan om synd och omvändelse

Ledare Sommarens tv-tablåer har som brukligt präglats av repriser. Ett program som har kört mängder med gamla avsnitt är TV3:s Lyxfällan. Egentligen är det...