Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.
Första Timoteusbrevet 1:5

Världen idag

Frankrikes president Emmanuel Macron talade inför Europaparlamentet när det sammanträdde i Strasbourg i östra Frankrike på onsdagen. Foto: Jean-Francois Badias/AP Photo/TT

Emmanuel Macron till EU: Gör abort till en mänsklig rättighet

EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna borde uppdateras, och inkludera rätten till abort. Det sade Frankrikes president Emmanuel Macron i ett tal i Europaparlamentet på onsdagen.

Nyheter · Publicerad 14:00, 20 jan 2022

Emmanuel Macron höll sitt tal med anledning av att Frankrike tog över ordförandeskapet i Europeiska rådet den 1 januari. Rådet fastställer EU:s allmänna politiska inriktning och prioriteringar och består av de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer.

– Tjugo år efter att vi antagit vår stadga för grundläggande rättigheter, som införde avskaffandet av dödsstraff i hela unionen, hoppas jag att vi kan uppdatera den, i synnerhet för att bli mer tydliga om skydd av miljön och erkännandet av rätten till abort, sade Emmanuel Macron, som avbröts av applåder från ledamöterna.

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna antogs 2000 och trädde i kraft 2009. De första och andra artiklarna säger att ”människans värdighet är okränkbar”, att var och en har rätt till liv och att ingen får dömas till döden eller avrättas.

Artikel tre stadgar vars och ens ”rätt till fysisk och mental integritet”, och förbjuder ”rashygieniska metoder, i synnerhet sådana som syftar till urval av människor”.

Hittills har EU överlåtit rätten att besluta i frågor som bland annat rör abort till de enskilda medlemsländerna, även om Europaparlamentet upprepade gånger antagit resolutioner där abort beskrivs som en mänsklig rättighet för kvinnor.

Den franske presidenten talade också om rättsstatens principer och om hur unionen hanterat coronapandemin, skriver TT.

Följandet av grundläggande rättsstatsprinciper har varit en stridsfråga i EU i flera år, med en infekterad debatt mellan EU-ledningen och främst Ungern och Polen.

Journalister från Israel vittnar om hat under fotbolls-VM

Qatar. Israeliska journalister på plats i Qatar för fotbolls-VM vittnar om trakasserier från både... onsdag 7/12 13:00