Covidvaccinen

EMA: Covidvaccinen är inte godkända mot smittspridning

En grupp EU-parlamentariker har fått svar på sina frågor om covidvaccinen från Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Pfizers och Modernas mRNA-vaccin mot covid-19 har aldrig godkänts för att förhindra smittspridning. Det bekräftar Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i ett svarsbrev till åtta EU-parlamentariker.

”Ni har verkligen rätt i att påpeka att vaccinen mot covid-19 inte har godkänts för att förhindra överföring från en person till en annan”, skriver EMA i ett svarsbrev till åtta EU-parlamentariker, där det framgår att syftet med vaccinen ”endast” är att skydda de individer som vaccinerats.

I sina bedömningsrapporter för godkännandet av covidvaccinen noterar myndigheten dessutom att det saknas uppgifter om smittspridning i läkemedelsbolagens produktinformation.

Även vaccinerade kan bli smittade, men enligt EMA skyddar vaccinen mot svår sjukdom.

Angående vaccinens säkerhet och biverkningar skriver EMA att de förväntar sig ”många rapporter om tillstånd som inträffat vid eller strax efter vaccinationen”, eftersom en så stor del av befolkningen inom EU har blivit vaccinerade.

För att kunna avgöra om ett vaccin orsakat några biverkningar måste de nationella myndigheterna bedöma alla relevanta uppgifter, ”även data som kan indikera att ett visst tillstånd förekommer i högre grad hos vaccinerade eller nyligen vaccinerade personer än hos andra”, skriver myndigheten vidare.

EMA hänvisar till att de flesta biverkningar enligt produktinformationen är milda, ”även om mer allvarliga kan inträffa”, som hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation. ”All säkerhetsinformation bör noggrant beaktas innan vaccination ges eller rekommenderas.”

I en video från en presskonferens i EU-parlamentet i Strasbourg den 21 november redogör en av parlamentarikerna, holländaren Marcel de Graaff, för svaret från EMA. Han kallar det ”förödande” att regeringar har uppmanat sina medborgare att vaccinera sig för att skydda andra, trots att vaccinen inte godkänts för att förhindra smittspridning. 

Att massvaccinering genomfördes var heller inte lämpligt, eftersom all säkerhetsinformation noggrant ska beaktas i varje enskilt fall, menar de Graaff.

Han kommenterar också att EMA förväntade sig många korrekt registrerade biverkningar, särskilt om de inträffade i samband med vaccination eller under den första tiden därefter.

– Regeringarna stödde en policy där dessa klagomål inte rapporterades under de första fjorton dagarna efter vaccination, eftersom vaccinet behövde tio till fjorton dagar för att bli effektivt, påpekar Marcel de Graaff.

Detta agerande var ”bedrägligt”, menar han, och nämner den ökade överdödlighet som observerats i många länder under de senaste tre åren, som inte har med covid-19 att göra och som man inte har någon officiell förklaring till.

– Vaccinationskampanjerna borde stoppas så fort som möjligt. De är helt enkelt inte säkra. Och de uppfyller inte kraven som EMA har satt upp, anser de åtta EU-parlamentarikerna.

(Vaccinationskampanjerna) uppfyller inte kraven som EMA har satt upp.

Marcel de Graaff

Världen idag har tidigare uppmärksammat att personer som intensivvårdas eller dör med covid-19 under den första tiden efter vaccination redovisas som ovaccinerade i statistiken från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Powered by Labrador CMS