Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Barnmorskan Ellinor Grimmark under en pressträff med stiftelsen Provita. Grimmark sparkades efter att hon i yrket vägrat genomföra aborter. Nu anmäler hon landstinget till DO, Diskrimineringsombudsmannen. Foto: Fredrik Persson / TT

Ellinor Grimmark i möte med media

Barnmorskan Ellinor Grimmark träffade på måndagen media på Citykonditoriet i Stockholm, då hon berättade om hur det gått till när hon nekats jobb för sin ovilja att medverka vid aborter. Ännu är det oklart om Diskrimineringsombudsmannen kommer att behandla den anmälan hon riktat mot sjukhusen som avfärdade henne.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 feb 2014

- Jag har en dröm att få jobba som barnmorska.
Med de orden inledde Ellinor Grimmark berättelsen om hur hon vidareutbildat sig till sitt drömyrke i Skövde, och vad som hände under vägen.
Att Ellinor Grimmark blev barnmorska för att hjälpa till vid förlossningar och på BB var hon klar över från start. Som kristen anser hon att livet börjar vid befruktningen, och att arbeta med preventivmedelsrådgivning och aborter på en gynavdelning – vilket var målet för flertalet av hennes studiekamrater – var aldrig aktuellt.
- Visst insåg jag att det kunde finnas problem, men jag ville ju jobba på förlossningen och BB, berättade Ellinor Grimmark, som tillade att abortvården inte getts något stort utrymme under utbildningen.

När hon förra sommaren fick sin första praktikplats vid Eksjö Lasarett, ville man genast binda upp Ellinor Grimmark för framtida arbete också.
- I det läget kände jag att jag ville att de skulle veta var jag står, sa Ellinor, som i ett mejl till sin chef redogjorde för sin inställning till aborter och, med det sagt, förklarade sig beredd att arbeta både extra och obekväma tider.
- Det dröjde ett tag, sedan ringde chefen upp mig. Hon var uppriktigt arg över att jag tänkt att jag skulle bli barnmorska med dessa konstiga åsikter. Där var jag inte längre välkommen. Sen drog man in min studielön också, eftersom jag ju inte var anställningsbar.

Efter detta kontaktade Ellinor Grimmark juristen Ruth Nordström, som nu driver hennes ärende gentemot Diskrimineringsombudsmannen.
Både Ruth Nordström och en företrädare för den internationella juristorganisationen Alliance defending freedom, Roger Kiska, fanns på plats vid presskonferensen.
De förklarade att de var beredda att ta Ellinor Grimmarks fall vidare upp till Europadomstolen om inte Sverige tillerkänner henne – och därmed alla barnmorskor - rätten att, inom ramen för sitt arbete som barnmorska, slippa vissa uppgifter med hänvisning till sitt samvete.
- Med rätt reglering behöver rätten till samvetsfrihet inte krocka med den svenska vårdens skyldighet att tillhandahålla aborter. Däremot, påpekade Roger Kiska, åtnjuter rätten till samvetsfrihet ett betydligt större skydd genom internationella konventioner än aborträtten.
- Om dessa rättigheter ställs mot varandra, måste man ställa sig på samvetsfrihetens sida, sa han.

Ellinor Grimmark är inte medlem av vare sig Vårdförbundet eller Svenska barnmorskeförbundet – två organisationer som tydligt sagt ifrån att man inte bör bli barnmorska om man inte kan tänka sig att arbeta med aborter.
Representanter från Vårdförbundet fanns också på plats under presskonferensen, där de flera gånger tog till orda för att ifrågasätta Ellinor Grimmarks inställning och yrkesval.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10