Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Jesaja 55:6

Världen idag

Anders Gerdmar Foto: Arkiv

"Ekmans ändrade bibelsyn är största frågan"

Mycket i Ulf och Birgitta Ekmans bok Den stora upptäckten är förvånande, menar teologen Anders Gerdmar, som var medarbetare till Ulf Ekman under många år.

Nyheter · Publicerad 09:36, 6 nov 2015

Anders Gerdmar, docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet och rektor vid Skandinavisk teologisk högskola, har varit medlem i Livets ord under lång tid och arbetat i församlingen. Han känner stor tacksamhet till Ulf Ekman, betonar han.

– Det finns få som har betytt så mycket för bibeltro och för Guds församling i Sverige under de senaste årtiondena som Ulf Ekman, säger Anders Gerdmar.
– Jag har tjänat Gud som Ulfs medarbetare i många år och har stor respekt för vad Gud har gjort genom honom.

Det är därför med förvåning som Anders Gerdmar läser hur hans tidigare pastor tillsammans med hustrun Birgitta berättar om hur de varit övertygade om katolska läror i många år innan de konverterade.

Anders Gerdmar slås av hur de i boken skildrar en vandring som skiljer sig mycket mot vad de under resans gång kommunicerat gentemot den egna församlingen och medarbetarna.
– Det blir därför en blandad upplevelse att läsa boken. Å ena sidan finns det ett värde i att få veta hur deras resa sett ut, men å andra sidan blir det tydligt hur långt de kommit från den övertygelse de hade som grundare av Livets ord.

Ulf och Birgitta redogör för hur de i många år närmat sig katolska uppfattningar i flera frågor på ett sätt som är överraskande, menar Anders Gerdmar. Redan 2004 upplevde Ulf Ekman tilltalet "Närma dig Moderkyrkan".
– Det är mycket som är förvånande när man ser hur tidigt och kraftfullt fascinationen för det romersk-katolska kom in i deras liv. Ulf Ekman förklarar att han redan nästan tio år före konversionen såg påven som den rättmätige ledaren för hela den kristna kyrkan, men vi som arbetade nära honom fick inte veta om det förrän så många år senare.

Hur Gud leder en enskild människas väg är inget som Anders Gerdmar vill bedöma.
– Jag har respekt för att det finns en privat sida, men för en kristen ledare av Ulfs dignitet borde nog denna resa skett på ett mer öppet sätt. Man hade behövt redovisa att stora förändringar i inriktning skett, säger Anders Gerdmar.

Men Gerdmars viktigaste reservationer är läromässiga. Han pekar på hur boken skildrar den stora och växande fascination för Maria, som lett Ulf och Birgitta att göra en rad resor till platser där Maria påstås ha uppenbarat sig.
– Jag tror det kommer att väcka många frågor när man ser att de står för hela romersk-katolska kyrkans läropaket när det gäller Maria, att man ber henne om förbön och bejakar mariauppenbarelserna på olika vallfartsplatser.

Grundproblemet är ändå den förändrade bibelsynen, konstaterar Anders Gerdmar. Från att se endast Bibeln som Guds ord bejakar paret Ekman nu den romersk-katolska synen att Guds ord inte ensamt är auktoritet, utan också Traditionen med stort T och läroämbetet, under påvens ledning.
– När vi kom till Uppsala var Ulfs befriande undervisning "Bibeln säger" och nu säger han: "lita på Kyrkan". Det är ett tänkande som får väldigt stora konsekvenser och leder till att efterbibliska läror kommer in, till exempel när det gäller Maria, synen på påven och att den romersk-katolska kyrkan skulle vara den kyrka som Jesus Kristus grundade.

Anders Gerdmar bejakar sökandet efter historiska rötter och har i många år undervisat pastorer om att man måste lära känna hela Kristi kropp och att det finns en Andens enhet mellan alla troende.
– Allt tillhör oss och alla troende har rötter till den apostoliska kyrkan. Man behöver inte konvertera för att få de rötterna.

Han kan som expert på nytestamentlig kristendom inte hålla med Ulf Ekman när han just pekar på den katolska kyrkan som den enda kyrkan med rötter till apostolisk tid.
– Ett sådant påstående håller inte för närmare granskning, understryker Anders Gerdmar.
– Det är helt enkelt ingen rimlig beskrivning av kyrkohistorien. Den tidiga kyrkan innehåller en mångfald rörelser, där Rom inte spelar huvudrollen. Att peka ut den romersk-katolska kyrkan som den enda sanna kyrkan bygger enbart på en teologisk övertygelse men saknar historisk grund, menar han.

– Om romersk-katolska kyrkan skulle vara den enda kyrkan som har fullheten blir alla andra troende med nödvändighet ett slags B-lagskristna och här är både ortodoxa och evangeliska kristna oeniga med romersk-katolska kyrkan.
Anders Gerdmar berättar att han har två bröder som är katoliker och själv medverkar han regelbundet i katolska karismatiska sammanhang där han har många goda vänner.

– Det finns många människor som brinner för Jesus i romersk-katolska kyrkan. Våra karismatiska vänner där vill snarare föra människor från Maria till Jesus än framhäva Maria. Dessa människor har en fantastiskt viktig uppgift, men att som Ulf och Birgitta nu missionera om katolicismen och Maria bland evangeliska kristna, det har jag väldigt svårt att förstå. Maria fyllde en viktig funktion, men hennes uppdrag är slutfört och Bibeln säger ingenting om att vi ska vända oss till henne eller att hon skulle ha en roll i de troendes liv nu.

Ulf och Birgitta Ekmans konvertering är en del av en trend de senaste åren, då flera frikyrkoprofiler gått samma väg. Det kan handla om en törst efter rötter och en längtan efter stabilitet, tror Anders Gerdmar.

– Jag är född i en svenskkyrklig miljö med liturgin och en fascination för kyrkofäder och för mig var detta naturligt när jag växte upp. Alla i Kristi kropp har rötter till den apostoliska tiden och en koppling till Andens verk genom historien. Men inom frikyrkan har man nog inte betonat detta så mycket. I den längtan och sökandet efter rötter är det viktigt att se att det är Guds Ord, och bara det, som kan ge stabilitet, och det är Anden som ger liv. Läroämbetet har ofta tagit fel, men det har inte Bibeln.

– Om kraften i Ordet och Anden är svag vill man kanske kompensera med annat. Men jag är övertygad om att det är Guds Ord och Guds Ande som kan förvandla landet och bygga Guds rike, säger Anders Gerdmar.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se 

Läs också: 

Centerns besked kan rulla ut samtliga partier ur kyrkan

Ledare Beslut av slaget ”Partistyrelsen får i uppdrag att utreda …” känns sällan som någon revolution på... tisdag 28/9 00:10

Schweiz och San Marino om familj och fosterrätt

Ledare Förskjutningen i värdeliberal riktning, bort från klassiska kristna hållningar, fortsätter i... tisdag 28/9 00:00

Långsam återhämtning för museerna efter pandemin

Kultur. Allt fler börjar besöka museer igen, efter det stora publiktappet under pandemisommaren 2020. Men... tisdag 28/9 05:00

S partistyrelse vill fortsätta styra över Svenska kyrkan

Kyrkopolitik. Banden mellan S och Svenska kyrkan ska inte luckras upp. Det slår Socialdemokraternas partistyrelse... måndag 27/9 13:29
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier