Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Efter upphävandet av Roe mot Wade är det förbjudet, såvida inte särskilt medicinskt skäl föreligger, att genomföra aborter på klinikerna i USA-delstaten Texas. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

Efter upphävd Roe mot Wade: Nästan inga aborter i Texas

I juni förra året upphävde USA:s högsta domstol lagen Roe mot Wade. Texas införde då ett förbud mot abort. Nu visar det sig att förbudet ledde till att antalet utförda aborter i delstaten minskade med 99 procent, uppger tidningen Christian Post.

Nyheter · Publicerad 13:00, 24 jan 2023

Texas har under en längre tid haft en av USA:s mest restriktiva abortlagstiftningar. För drygt ett år sedan berättade Världen idag om delstatens dåvarande hjärtslagslag som innebar att ingen abort fick utföras från det att hjärtverksamhet noterats hos fostret, vilket brukar räknas vid omkring sjätte graviditetsveckan.

I juni förra året upphävde USA:s högsta domstol det prejudicerande domslutet Roe mot Wade som har gällt sedan 1973 och i princip fungerat som en nationell abortlag. Domstolens beslut innebär att abort inte längre är en konstitutionell rättighet i USA. Texas införde då en lagstiftning som innebär att abort endast är lagligt om mamman befinner sig i ett livshotande tillstånd kopplat till graviditeten.

Nu visar siffror att lagen har fått aborterna i Texas att minska drastiskt. I juni förra året ägde 2 596 aborter rum i Texas, skriver Christian Post. I augusti 2022 gjordes endast tre aborter – en minskning med över 99 procent. Samtliga tre aborter hade utförts efter bedömning att de var ”medicinskt nödvändiga”, uppger tidningen.

Prolife-gruppen Texas Right to Life uppger, enligt Christian Post, att delstatens abortförbud kan ha räddat så många som 50 000 liv från september 2022 fram till nu.

”Vi har fortfarande arbete kvar att göra för att stoppa illegala aborter, särskilt de piller som säljs över gränsen och online, men detta är framsteg som räddar liv”, skriver gruppen på sociala medier.

Samtidigt rapporteras det i amerikanska medier om abortresor till delstater med tillåtande lagstiftning. 60 stora företag, exempelvis Bank of America, Meta (Facebooks moderbolag), Microsoft och Apple, har uttryckt planer på att ge ekonomiskt stöd till anställda som reser till annan delstat i syfte att göra abort. Politiker i Texas vill dock motarbeta detta genom ett lagförslag om att företag som hjälper gravida Texasbor med abortresa inte ska vara berättigade till skattelättnader, rapporterar Christian Post.

Hur många av Texasborna som rest till andra delstater för att göra abort är svårt att veta. Amerikanska opinionsinstitutet Pew Research Center uppger att den senaste statistiken om utförda aborter i hela USA härrör från 2020 och därmed är intetsägande vad gäller utvecklingen efter Roe mot Wade. Av fyra delstater som gränsar till Texas är New Mexico abortliberal medan respektive lagstiftning i Oklahoma, Arkansas samt Louisiana förbjuder abort.

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00