Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Världen idag 22 april 2020

Efter kritiken – domstol skärper regler om jäv

Det svenska barnmorskemålet är bara ett av flera fall som Europadomstolen haft på sitt bord där det funnits omfattande ifrågasättanden av oberoende och anklagelser om jäv. En rapport förra året visade att många domare i rättsinstansen har kopplingar till grupper som bland annat arbetar för liberala abortlagar. Nu skärper Europadomstolen sina riktlinjer mot jäv.

Nyheter · Publicerad 11:28, 27 okt 2021

Det var organisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) som i en rapport kunde visa att många av domarna inom Europadomstolen har band till olika påverkans- och lobbygrupper.

Särskilt stack ”Open Society Foundation” ut, en global aktör som finansieras av miljardären George Soros och som bland annat arbetar för att liberalisera abortlagar runt om i världen.

”Situationen är allvarlig eftersom man kan ifrågasätta domstolens oberoende och domarnas opartiskhet”, skrev ECLJ och betonade att detta är extra problematiskt med tanke på den stora makt Europadomstolen har och de långtgående konsekvenser domstolens utslag får i länderna.

Världen idag har sedan berättat om den namninsamling som drogs i gång för att stärka oberoendet av domstolen där tiotusentals underskrifter kom in. Frågan kom också att lyftas av flera enskilda länder och högt uppsatta företrädare inom Europapolitiken.

Nu konstaterar ECLJ i ett pressmeddelande att protesterna har gett önskad effekt.

I september publicerade nämligen domstolen en ny version av sina etiska riktlinjer. Det handlar om ett internt dokument som specificerar domstolens regler och domares etiska skyldigheter.

Den tidigare texten är från 2008 och ECLJ konstaterar att det handlar om en djupgående revidering som förtydligar domarnas skyldigheter när det gäller integritet, oberoende och opartiskhet.

Domarna åläggs nu att vara oberoende av alla institutioner, inklusive alla ”organ” och ”privata enheter”, med hänvisning till påverkansorganisationer och stiftelser.

Dessutom förstärks nu kraven på domarna att vara noggranna i sina uppgifter, att begränsa sin verksamhet utanför rätten och att avstå från att medverka i eller uttrycka sig om frågor som kan leda till att domstolens förtroende undergrävs.

Noterbart är att de skärpta riktlinjerna alltså inte har applicerats i det svenska barnmorskefallet.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Regeringen ska växla upp i kampen mot våld mot kvinnor

Kvinnovåld. Regeringen vill växla upp arbetet med mäns våld mot kvinnor. Utökat kontaktförbud och... lördag 26/11 10:14