Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Efter avslöjandet om antisemitism – läromedel kan börja granskas

Skolinspektionen granskar inte skolornas läromedel per automatik vid sin regelbundna tillsyn. Om myndigheten skulle få fler signaler liknande Östhammars kommuns larm om antisemitiska läromedel, kan de dock komma att införa en obligatorisk granskning av modersmålslitteraturen.

Nyheter · Publicerad 11:23, 19 nov 2019

– Det skulle absolut kunna bli fråga om det, om vi skulle få signaler om att det är vanligt, säger Skolinspektionens utredare Anders Gullberg till Världen idag.

Han bekräftar att Skolinspektionen har tagit del av Östhammars kommuns skrivelse till Skolverket och förklarar att de kan granska läromedel när de får sådana här signaler.

Då Skolinspektionen utför sin regelbundna tillsyn av skolor kan de också granska läromedel utifrån signaler om att något inte står rätt till, men det är inget de gör annars.   

– I den regelbundna tillsynen så ingår det inte i våra normala rutiner att vi faktiskt tittar i litteraturen, säger Gullberg.

Enligt utredaren är det skolornas huvudmän, det vill säga kommunerna och aktörer som driver friskolor, som har ansvaret att se till att undervisningen drivs i enlighet med skollagen och läroplanen. Medan Skolinspektionen både kan anmoda och vitesförelägga huvudmän för att se till att de rättar till brister i undervisningen, så har myndigheten dock inget ansvar gentemot distributörer eller utgivare av läromedel.

– Vi synar bara huvudmän och skolenheter, inte de som skriver och ger ut böckerna, konstaterar Gullberg.

I nästa vecka kommer Skolinspektionen att påbörja en huvudmannatillsyn av Malmö kommun, samt tillsyn av utvalda skolor i kommunen. Dessa beräknas pågå i sammanlagt ungefär ett halvår.

När vetenskapen blir ideologisk är den farlig

Ledare Vetenskapens betydelse för vår civilisation går inte att överskatta. På område efter område... onsdag 23/9 00:00

Hur blir jag bättre på att lyssna på min fru?

Familjefrågan. Jag har ett problem. Min fru och flera andra blir lätt irriterade på mig för att de upplever att... onsdag 23/9 00:00

Lidandet inför tyst Gud

Böneskolan Jobs bok är troligen Bibelns äldsta bok, med det urgamla temat om den oskyldiga människans lidande.... tisdag 22/9 00:10

Oklart om Marocko öppnar för direktflyg till Israel

Marocko. Uppgifter om att relationen mellan Marocko och Israel snart skulle tina, med direktflyg mellan... tisdag 22/9 16:08

Hur blir jag bättre på att lyssna på min fru?

Familjefrågan. Jag har ett problem. Min fru och flera andra blir lätt irriterade på mig för att de upplever att...

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...