Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Efter avslöjandet om antisemitism – läromedel kan börja granskas

Skolinspektionen granskar inte skolornas läromedel per automatik vid sin regelbundna tillsyn. Om myndigheten skulle få fler signaler liknande Östhammars kommuns larm om antisemitiska läromedel, kan de dock komma att införa en obligatorisk granskning av modersmålslitteraturen.

Nyheter · Publicerad 11:23, 19 nov 2019

– Det skulle absolut kunna bli fråga om det, om vi skulle få signaler om att det är vanligt, säger Skolinspektionens utredare Anders Gullberg till Världen idag.

Han bekräftar att Skolinspektionen har tagit del av Östhammars kommuns skrivelse till Skolverket och förklarar att de kan granska läromedel när de får sådana här signaler.

Då Skolinspektionen utför sin regelbundna tillsyn av skolor kan de också granska läromedel utifrån signaler om att något inte står rätt till, men det är inget de gör annars.   

– I den regelbundna tillsynen så ingår det inte i våra normala rutiner att vi faktiskt tittar i litteraturen, säger Gullberg.

Enligt utredaren är det skolornas huvudmän, det vill säga kommunerna och aktörer som driver friskolor, som har ansvaret att se till att undervisningen drivs i enlighet med skollagen och läroplanen. Medan Skolinspektionen både kan anmoda och vitesförelägga huvudmän för att se till att de rättar till brister i undervisningen, så har myndigheten dock inget ansvar gentemot distributörer eller utgivare av läromedel.

– Vi synar bara huvudmän och skolenheter, inte de som skriver och ger ut böckerna, konstaterar Gullberg.

I nästa vecka kommer Skolinspektionen att påbörja en huvudmannatillsyn av Malmö kommun, samt tillsyn av utvalda skolor i kommunen. Dessa beräknas pågå i sammanlagt ungefär ett halvår.

75 år sedan Auschwitz befriades

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. Av förklarliga skäl kommer världens uppmärksamhet under Förintelsens minnesdag måndagen den 27 januari ha ett särskilt fokus på förintelselägret...
Familjefrågan Jag har en väninna som jag upplever är snäll men som ibland kan säga förminskande saker till mig. Jag är rädd överlag att bli påhoppad, för att jag...

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...
Senaste nytt
Mest lästa just nu
Familjefrågan Jag har en väninna som jag upplever är snäll men som ibland kan säga förminskande saker till mig. Jag är rädd överlag att bli påhoppad, för att jag...

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...

Sälj inte ut evangeliet för det som är politiskt korrekt

Serie För kristenhetens del lever man i farlig omedvetenhet om sitt eget läge. Likt Esau har kyrkan sålt sin trovärdighet mot att få njuta acceptansens...