Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

EFS ska starta internationell bibelskola

EFS tänker starta en internationell bibelskola utomlands. Det beslutet togs under samfundets årskonferens som ägde rum i Örnsköldsvik i helgen. Under konferensen uppmuntrades deltagarna till att våga dela sin tro i vardagen.

Nyheter · Publicerad 08:00, 5 jun 2019

”Först måste evangeliet förkunnas för alla folk” var ledord under EFS årskonferens som tog plats i Örnsköldsvik den 30 maj till 2 juni. Totalt samlades ungefär 800 personer för att umgås, lyssna till Guds ord och ta beslut inför framtiden.

– Det var mycket glädje och god stämning, säger Erik Johansson, internationell missionssekreterare inom samfundet.

Han berättar att den positiva medlemstrenden inom EFS innebär att samfundet har ekonomiskt utrymme att satsa mycket på mission.

Ett beslut som togs under konferensen var att samfundet ska starta en internationell bibelskola. I vilket land skolan ska ligga, och när den ska starta, är inte beslutat än, men en tanke är att den ska placeras i Etiopien – ett land där EFS har många naturliga kopplingar. Bibelskolan är tänkt att vara för svenska elever och kombinera bibelundervisning med utrustning för mission.

En uppskattad talare under konferensen var, enligt Erik Johansson, norrmannen Arne Skagen.

– Han utmanade oss till vardagsevangelisation och gav konkreta exempel på hur man enkelt kan dela tron med människor runt omkring, säger han.

En annan höjdpunkt var, enligt Johansson, lördagskvällen då samfundets missionsföreståndare Kerstin Oderhem talade.

– Hon utmanade EFS att vara det vi är kallade att vara: Att dela evangeliet mitt i vår oro och ängslan, säger han.

Erik Johansson tror att konferensen blev till uppmuntran för många.

– Vi är glada och har framtidshopp, säger han.

Det var mycket glädje och god stämning.

Svårt att mobilisera för en ny valkampanj i Israel

De olika politiska partierna i Israel rustar nu för en ny valkampanj i kölvattnet av att premiärminister Netanyahu inte lyckats bilda koalition efter...

Rovfåglarna vid Gamla förgiftas

Platsen Gamla på Golanhöjderna är en känd destination för många som besöker Israel. Gamla kal­las ofta ”det norra Masada” efter det att romarnas...

Har politikerna lärt sig läxan från förra valkampanjen?

Israelkommentar Man skulle kunna tro att med två val så tätt inpå varandra som april och september, borde resultaten bli ganska lika. Men det är verkligen inte...

Pridechef sökte kontakt med barn på hbtq-forum

Granskning. En chef på Stockholm Pride och en högt uppsatt chef på Utrikesdepartementet finns bland männen som söker kontakt med 14-åriga ”David” när Svenska...

Månfarare kan navigera med gps

Navigering via gps är numera vardagsmat på jorden. Men hur hittar man runt månen? Jodå, satellitnavigering kan fungera även där. Det meddelar Nasa...