Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

EFK samlades till ny processdag om homoäktenskap

Några EFK-församlingar vill liberalisera samfundets äktenskapssyn medan andra står fast vid den klassiska bibliska synen. I lördags hölls en processdag där bland andra pastorn Stefan Swärd var på plats.

– Jag är naturligtvis mycket bekymrad över [utvecklingen], säger han och påpekar att den klassiska baptistförsamlingen hade Guds ord som ledstjärna i sina beslut.

Nyheter · Publicerad 11:00, 6 okt 2022

Världen idag har vid flera tillfällen berättat om den pågående process inom EFK (Evangeliska frikyrkan) som handlar om samfundets framtida syn på samkönade relationer. I lördags arrangerades den tredje processdagen av fyra, den här gången i Korskyrkan, Stockholm. Temat för dagen var ”EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga?”.

– Det är allmänt känt att det inom EFK finns olika hållningar i den här frågan, säger Stefan Swärd till Världen idag efter lördagens processdag.

Immanuelskyrkan i Örebro samt Saronkyrkan i Göteborg, två EFK-församlingar som tagit kliv i riktning bejakande av hbtq-livsstil, berättade där om sina respektive processer.

– Jag är naturligtvis mycket bekymrad över det, säger Swärd.

På plats fanns även ett flertal EFK-församlingar som fortsatt står för en klassisk biblisk syn på äktenskapet.

– Jag tycker att både Korskyrkan i Stockholm och Höglands­kyrkan i Sävsjö höll utmärkta presentationer. Det är bra att den här klassiska kristna bibelsynen får komma fram, säger Stefan Swärd.

Dagen innehöll även ett panelsamtal om EFK som baptistisk rörelse med Stefan Swärd som en av de medverkande.

– Den klassiska baptistförsamlingen hade Guds ord som ledstjärna i sina beslut. Poängen med församlingsmöten var inte att de skulle vara demokratiska utan att man gemensamt skulle söka sig fram till Guds vilja.

Swärd har under sina 50 år som pastor i Stockholm mött många människor som kämpat med sin sexualitet. Han betonar det viktiga i att stödja människor utifrån en trygg övertygelse om vad Guds ord säger.

– Man kan inte generalisera, det handlar om olika livsöden. Jag har hela tiden uppmuntrat till öppenhet och ärlighet kring det här. Man kan inte predika på ett sätt som gör att människor hamnar i garderoben, det slutar med bitterhet och besvikelse.

Swärd berättar att han under processdagen betonade att det behövs transparens i församlingen.

– Man måste hantera och jobba med den här frågan på samma sätt som andra typer av sexuella frestelser, säger han.

Han påminner om hur kristna församlingar hanterade den sexuella revolution som drog fram under 60- och 70-talen.

– Då var den kristna kyrkan helt enig mot den sexualliberala vågen, i alla dess delar. Bibeltexterna är samma nu som då, den stora förändringen är att samhället har förändrats. Guds ord måste väga tyngst, säger Stefan Swärd.

EFK:s fjärde processdag är planerad att äga rum i februari 2023.

Poängen med församlingsmöten var inte att de skulle vara demokratiska utan att man gemensamt skulle söka sig fram till Guds vilja.