Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

EFK:s missionsdirektor Ingemar Forss och Linalie Newman uppger att lämnandet av Sea inte har med EFK:s diskussion om samkönade relationer att göra. Foto: MG

EFK lämnar Svenska evangeliska alliansen

Evangeliska frikyrkan, EFK, slutar som nätverkspartner till Svenska evangeliska alliansen, Sea. Beslutet fattades vid samfundets senaste styrelsemöte.

– Sea har blivit mer av en fri aktör och inte ett samlande organ och talesperson för de evangeliska samfunden, säger missionsdirektorn Ingemar Forss.

Nyheter · Publicerad 16:33, 15 feb 2022

I en debattartikel i tidningen Dagen förklarar EFK:s ledning beslutet med bristen på inflytande i Sea och med att ”den evangelikala rösten i Sverige behöver vidgas”.

Endast individer kan vara medlemmar i Sea, medan samfund och församlingar är nätverkspartner, utan självskriven representation i styrelsen. Däremot kan ett samfund föreslå styrelseledamöter.

”Som nätverkspartner har man mycket svagt inflytande över vilka frågor som prioriteras eller vilka debatter Sea väljer att driva”, skriver missionsdirektorerna Ingemar Forss och Linalie Newman, samt Richard Hultmar, ordförande för Evangeliska frikyrkans styrelse, i Dagen.

– Pingst och Svenska alliansmissionen har inte varit med på flera år och det har gjort att Sea blivit mer av en fri aktör och inte ett samlande organ och talesperson för de evangeliska samfunden, säger Ingemar Forss till Världen idag.

I sin debattartikel skriver EFK-ledningen att en trovärdig kyrka måste ”ännu tydligare stå upp för dem i marginalen”.

När Världen idag ber EFK förklara vad de menar med detta, hänvisar Ingmar Forss till World Evangelical Alliance, Wea, som man ser som ett föredöme för det evangelikala samarbetet.

– Om man läser vad Sea står för, dess vision, så finns det inget vi inte kan skriva under, säger han, och betonar vikten av fortsatt samarbete med bland annat Sea ”för att utbreda Guds rike”.

– Men om vi hade kunnat vara medlem, vilket vi inte kan, skulle vi velat se mer av den bredd som förs fram genom Wea.

Enligt Ingemar Forss har beslutet att lämna Sea inget att göra med den inre process om synen på samkönade relationer som påbörjats inom samfundet.

– Vi har en klassisk äktenskapssyn i vår vigselordning och det här var ingen fråga som fanns med som underlag till styrelsen inför beslutet, säger han.

– Det som ibland varit en diskussion är att Seas uttalanden har uppfattats som om de kommer från samfunden, men det har man blivit tydligare med.

Olof Edsinger är generalsekreterare för Sea. Han berättar att anslutningsformen varit en fråga för samfunden i nätverket under de senaste åren.

– Den har blivit mer brännande på senare tid, vilket jag tror har att göra med att vi uttalar oss i frågor som har blivit lite känsliga för en del samfund, säger han till Världen idag.

– Vi har lyft möjligheten att ändra på modellen genom att se över stadgarna. Men alternativet med en modell liknande Sveriges kristna råd, där alla huvudmän har vetorätt, är inte praktiskt hållbart.

Enligt årsmötesbeslut prioriterar Sea sex områden: Evangelisk identitet; kristen tro och andra religioner; mission och evangelisation; människovärdet; religions-, yttrande- och samvetsfrihet; liksom äktenskap och familj.

Att ändra på den inriktningen är inte aktuellt.

– Sea har ett par tusen medlemmar som stöttar oss. Det är också grundförutsättningen för vår ekonomi, säger Olof Edsinger.

– Från gräsrötterna har vi upplevt ett väldigt stöd för de frågor vi jobbar med. Så jag ser inte att det är läge för några dramatiska förändringar.

Vi uttalar oss i frågor som har blivit lite känsliga för en del samfund.

Svenska evangeliska alliansen

• Svenska evangeliska alliansen bildades den 26 november 2001, när den svenska Lausannekommitté gick samman med dåvarande Svenska evangeliska alliansen.

• Rörelsens historiska rötter dock går tillbaka till 1853.

• Den nya organisationen sågs bland annat som ett alternativ till Sveriges kristna råd, med sin förankring både i väckelserörelsen och i evangelikal teologi.

• Sea är en nätverksorganisation bestående av församlingar och enskilda kristna. Personliga medlemmar har rösträtt och inbjuds varje år till representantskapet.

”Alla tiders sånger” från Nashville sänds på TBN Nordic

Tv. Nu sänds hela programserien ”Alla tiders sånger” på den kristna tv-kanalen TBN Nordic, i åtta... söndag 24/9 11:00

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10