Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

EFK-församling närmar sig ändrad äktenskapssyn

Immanuelskyrkan i Örebro höll förra veckan en provomröstning om att ”vidga” församlingens äktenskapssyn och viga även samkönade par. En majoritet visade sig vara för detta.

Samtidigt varnar kritiker för att förändringen innebär ett avsteg från den kristna läran.

Nyheter · Publicerad 06:18, 23 mar 2021

Immanuelskyrkan i Örebro är den första större församlingen i Evangeliska frikyrkan som prövar medlemmarnas stöd för samkönade relationer. Vid provomröstningen svarade nära 80 procent av de 293 medlemmar som deltog ja på frågan om församlingen ska viga homosexuella par. Ungefär 90 procent uppgav att de bearbetat frågan tillräckligt för att gå till beslut.

Johan Arenius, pastor och föreståndare, säger att en skarp omröstning nu kan bli aktuell före midsommar. Församlingen föregår därmed den process som EFK som samfund initierat om äktenskapssynen.

– Vår process i församlingen har pågått under lång tid. Men vi för självklart en dialog med rörelsen och det har vi gjort hela vägen.

Kan du förklara hur den majoritet i församlingsledningen som är för samkönade vigslar motiverar förändringen teologiskt?

– Oavsett om vi landar i en klassisk eller vidgad syn har vi många gemensamma utgångspunkter. Till exempel att Gud är kärleksfull, behovet av omvändelse och uppfattningen att äktenskapet är en förbundsrelation mellan två människor.

– Vi har bland annat frågat oss vad som bär god frukt. Om vårt sätt att hantera en situation inte bär god frukt över tid är frågan om det är god teologi. Det är det pastorala perspektivet.

En som är starkt kritisk till Immanuelskyrkans vägval är pastorn Stefan Swärd, tidigare styrelseordförande i EFK.

”Att tolka in stöd i Bibeln för samkönade vigslar är att läsa in i bibeltexten saker som absolut inte står där. Kristna kyrkan växte fram i en judisk miljö där äktenskapet mellan man och kvinna var den självklara normen för sexuell samlevnad, en hållning som präglat kristna kyrkan under 2000 år”, skriver han på sin blogg.

Swärd menar att dagens kyrka saknar mandat att ändra denna hållning.

”Enligt min mening är det endast en anpassning till tidsandan, och det är förödande för den kristna församlingen.”

Johan Arenius anser att det finns sammanhang som man ”inte kommer förbi” när det gäller Bibelns syn på homosexualitet och nämner Romarbrevets första kapitel. Samtidigt, menar han, kan texten enligt vissa teologer tolkas som ett sätt att försvara evangeliets trovärdighet i den här tidens kultur.  

Kritiker menar att detta är ett allvarligt avsteg från den kristna läran. Vad tänker du om det?

– Lausannedeklarationen [en gemensam evangelikal kristen trosbekännelse; reds anm] menar att Bibeln är trovärdig i allt den lär. Inte att varje bokstav ska tolkas bokstavligt.

– Gud vill hjälpa oss att leva som hela människor. Med en klassisk syn på äktenskapet kan jag säga till en homosexuell att inordna sig i en heterosexuell relation, leva i celibat eller leva i synd. Att leva i en heterosexuell relation har fungerat för vissa, men det finns också äktenskap som kraschat. Då utelämnar vi den homosexuella till celibat som Bibeln säger inte gäller alla.

Församlingen ska nu arbeta för att den minoritet som håller fast vid en klassisk äktenskapssyn inte känner sig marginaliserad eller utfryst, säger Johan Arenius.

– Vi måste ge god teologi för båda de här synsätten och vinnlägga oss om att klara av att leva med den här dubbelheten.

Enligt min mening är det endast en anpassning till tidsandan, och det är förödande för den kristna församlingen.

Renhetskultur är något helt annat än hederskultur

Ledare De senaste månaderna har man från flera håll försökt att kleta begreppet ”hederskultur” på Sveriges... lördag 10/4 00:00

Inflytelserik fransk filosof anklagas för pedofili i ny bok

Frankrike. Var den franska filosofen Michel Foucault, som är känd för sina reflektioner kring maktstrukturer... söndag 11/4 12:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...

Liberalteologin urholkar bibelns gudomliga inspiration

Bibeltro eller bibelkritik (del 2/4). Utifrån bibliskt perspektiv kan man knappast betrakta liberalteologin som kristen, eftersom den...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier