Nyheter

EFK-församling kan öppna upp för samkönade vigslar

Längre fram i vår kan medlemmarna i Immanuelskyrkan i Örebro få fatta beslut om huruvida församlingen ska säga ja till samkönade vigslar. Nu genomförs en provomröstning.
Längre fram i vår kan medlemmarna i Immanuelskyrkan i Örebro få fatta beslut om huruvida församlingen ska säga ja till samkönade vigslar. Nu genomförs en provomröstning.

Immanuelskyrkan i Örebro har under den här veckan genomfört en provomröstning om att öppna för samkönade vigslar i församlingen. En majoritet i församlingsledningen är för en sådan förändring.

Publicerad Uppdaterad

Inom Evangeliska frikyrkan pågår just nu en process där en arbetsgrupp djupdyker i frågan om samkönade relationer. En församling i samfundet som dock inte inväntar resultatet av denna utredning är Immanuelskyrkan i Örebro, något Dagen var först med att rapportera om.

I ett dokument på kyrkans webbplats beskrivs hur man bearbetat frågan under lång tid och att man nu valt att genomföra en provomröstning med två alternativ till formulering i den reviderade församlingsordningen.

Alternativ ett innebär att det i kyrkan ”erbjuds vigsel av två personer oavsett kön”. Alternativ två innebär att man håller fast vid synen att äktenskap ingås mellan en man och en kvinna.

”Församlingsledningen konstaterar att vi inom församlingsledningen kommer rösta på olika alternativ men att en majoritet kommer rösta för alternativ ett”, meddelar man.

”Utifrån en sammanställning av svaren kommer församlingsledningen att bedöma om samtalsprocessen ska fortsätta eller om vi lägger ett skarpt förslag för beslut i församlingsmöte under våren 2021”, skriver ledningen i dokumentet där det också betonas att respekt för olika synsätt ska gälla oavsett vilken väg man väljer.

Om förändringen blir verklighet skulle Immanuelskyrkan i Örebro bli den första större församlingen inom EFK som viger homosexuella par, skriver Dagen.

– Vi lever i respekt för att vi i församlingen landar i olika tolkningar av Bibeln i den här frågan. Vi menar att båda tolkningarna är välgrundade och rimliga. Och den hållningen ligger kvar oavsett var vi landar i vigselfrågan, säger pastor Johan Arenius till tidningen.

I provomröstningen, som pågick måndag till onsdag, ställdes även frågan om samkönade vigslar ska ses som något teologiskt färdigbearbetat inom församlingen eller inte. Minst två tredjedelar måste svara ja på detta för att en skarp omröstning ska bli aktuell innan sommaren.

Powered by Labrador CMS