Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Dramatisk ökning av hatbrott mot judar

Antisemitiska hatbrott är den kategori som ökar mest i Brottsförebyggande rådets nya statistik över uppskattade antalet polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv. För 2018 var antalet över 50 procent fler än för 2016. – Oroande utveckling, säger Aron Verständig från Judiska centralrådet.

Nyheter · Publicerad 23:54, 4 nov 2019

Antalet polisanmälda hatbrott skattas av Brå med hjälp av en urvalsundersökning. Totalt ökade detta skattade antal till 7 090 anmälningar år 2018, vilket var 11 procent mer än 2016.

Likt tidigare år är det främlingsfientliga eller rasistiska motiv som är den största hatbrottskategorin, men antisemitiska hatbrott är den kategori som ökar mest jämfört med 2016, närmare bestämt med 53 procent.

– Det bekräftar den bild som vi har över att antisemitismen har ökat i samhället. Det är en otroligt oroande utveckling, säger Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet.

En stor del av ökningen förklaras av Brå med att antalet anmälningar om brott som saknar målsägare, eller där målsägaren är juridisk, som till exempelvis kommuner, myndigheter och föreningar, har ökat.

Hets mot folkgrupp är den brottstyp som ökar tydligast bland anmälningarna. Dessa anmälningar fördubblas i antal från 2016 till 2018. Till stor del förklarar Brå ökningen med insatser som gjorts för att uppmärksamma hatbrott på nätet.

– Det finns aktörer som syftar till att polisanmäla sådant de läser i sociala medier, som har blivit mer aktiva. Det kan vara både organiserat och privata initiativ, säger Nina Forselius, utredare på Brå.

Även om Aron Verständig inte utesluter att en ökad anmälningsgrad av vissa typer av antisemitiska hatbrott kan ha bidragit till den statistiska ökningen, så tror han absolut inte att det är hela förklaringen. I Judiska församlingen i Malmö ser Fredrik Sieradzki, som leder deras informationscenter, dessutom en motsatt trend.

– Vi ser att det är färre judar som vill anmäla, för de tror inte att det leder till någonting, konstaterar han.

Sett till antalet uppskattade hatbrottsanmälningar 2018 ligger de antisemitiskt motiverade på knappt tre hundra. Detta är i sin tur ungefär lika många som de kristofobiskt motiverade, ungefär hälften så många som de islamofobiskt motiverade, och drygt en tredjedel så många som de som de med sexuell läggning som motiv.

– Det är en intressant proportion. Det är ju betydligt färre judar än både hbtq-personer, muslimer och kristna, konstaterar Aron Verständig.

Det bekräftar den bild som vi har över att antisemitismen har ökat i samhället. Det är en otroligt oroande utveckling.

Hatbrottsutveckling

Antisemitiska hatbrott ökade, enligt Brås statistik, med 53 procent mellan 2016 och 2018.

Även hatbrott som rör sexuell läggning har ökat mycket, med 37 procent, liksom islamofobiska hatbrott som ökat med 28 procent.

Kristofobiska hatbrott ligger däremot kvar på samma nivå, enligt statistiken.

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20