Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Dominic Johansson. Foto: Privat

Dominic tvingas till nya föräldrar

Nu verkar de sista chanserna för familjen Johansson på Gotland att få tillbaka sin son definitivt grusade.Socialtjänsten har valt att ansöka om nya föräldrar till elvaårige Dominic.- Det här känns mer än vidrigt, säger Christer Johansson, pappa.

Nyheter · Publicerad 00:00, 17 okt 2011

Nu väljer socialtjänsten på Gotland att ansöka om en så kallad vårdnads-överflyttning i Dominc-fallet, där den då åttaårige Dominic Johansson från Gotland tvångsomhändertogs och placerades i familjehem efter ett dramatiskt polisingripande på Arlanda sommaren 2009.
Världen idag har tidigare rapporterat om att polisen slog till precis när pojken och hans båda föräldrar hade satt sig på flygplanet för att flytta till mammans hemland Indien.
Fallet har tidigare anmälts till Europadom-stolen av de amerikanska organisationerna Alliance defense fund, ADF, och The Home school legal defense association, HSLDA, eftersom man menar att socialtjänsten brutit mot de mänskliga rättigheterna.
– Föräldrarna har rätt och makt att fatta beslut om sina barns utbildning, utan statlig inblandning, har chefsjuristen på Alliance defense fund i Europa, Roger Kiska, tidigare sagt till Världen idag.

I dag är pojken elva år och omhändertagen enligt LVU, lagen om vård av unga, i ett familjehem. Socialtjänsten har nu gjort bedömningen att "det är till barnets bästa att rådande förhållande får bestå" som det står i lagparagrafen som ska vara uppfylld för att myndigheten ska kunna göra en ansökan till tingsrätten.

Om beslutet går igenom i rätten blir familjehemsföräldrarna barnets nya vårdnadshavare och därmed grusas det hopp makarna Johansson haft om att få tillbaka sin ende son.
Forskning i socialt arbete har visat att möjligheten till vårdnadsöverflyttning är relativt ovanligt i Sverige. Orsakerna har bland annat varit socialtjänstens rädsla att döma ut föräldrar som vårdnadshavare.
– Givetvis betyder inte ett papper något före tingsrätten fattat ett beslut, men det spelar ingen roll för det här känns vidrigt, säger pojkens pappa, Christer Johansson, till Världen idag.

Erik Lundström
erik.lundstrom@varldenidag.se

Detta har hänt:
Juni, 2009
Familjen Johanssons åttaårige son, Dominic, tvångsomhändertogs efter ett dramatiskt polisingripande på Arlanda den 25 juni och placerades i familjehem.
Pojken och hans båda föräldrar hade just satt sig på flygplanet för att flytta till mammans hemland Indien när polisen slog till. Nick Maitland, från organisationen för familjerätt i Sverige, RFFR, ifrågasätter starkt polisens omhändertagande på Arlanda.

December, 2009
Ett telefonsamtal - en kvart i veckan. Det är allt som socialtjänsten tillåter familjen Johansson att prata med sin åttaårige pojke. Dessutom har myndigheten gett familjehemmet där sonen bor uppdraget att avlyssna telefonen.
April, 2010
Gotlands kommun sågar i ett utlåtande familjen Johanssons förslag på offentligt biträde i sin kamp med att få hem sonen Dominic.
Förvaltningsrätten säger också nej eftersom man tycker det är för långt avstånd mellan Göteborg och Gotland. Rätten ångrar sig senare.

Maj, 2010
När Christer Johanssons ombud Ruby Harrold-Claesson ville möta Dominic blev det nej. I stället smugglade socialtjänsten ut pojken bakvägen ur skolan och in i en lastbil.

Juni, 2010
De amerikanska organisationerna Alliance defense fund, ADF, och The home school legal defense association, HSLDA, anmäler ärendet till Europadomstolen.

December, 2010
Pappan häktas på sannolika skäl misstänkt för olaga frihetsberövande. Anledningen är att han tog pojken med sig vid det senaste umgänget.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Predikant firade 98-årsdag med fallskärmshopp

USA. Amerikanske predikanten Roy Jernigan valde att fira sin 98-årsdag med att hoppa fallskärm.... söndag 5/2 14:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00