När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Domare angriper USA:s abortlag

Även icke livsdugliga foster ska skyddas av staten. Det slår Högsta domstolen i USA-delstaten Alabama fast. Domen är ett skarpt angrepp på den amerikanska abortlagstiftningen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 feb 2012

Fri abort fram till dess att fostret är livsdugligt utanför livmodern, det blev följden av domslutet i målet Roe mot Wade i USA:s Högsta domstol 1973. Livsduglighetskriteriet har också fört med sig att föräldrar nekas skadestånd i fall där foster dör på grund av läkarslarv, om döden inträffar innan fostret betraktas som livsdugligt. Men hela grunden för Roe mot Wade-domen ifrågasätts i ett domslut från Högsta domstolen i Alabama på fredagen i förra veckan.

"De medicinska framstegen sedan Roe har definitivt demonstrerat att ett ofött barn är en unik mänsklig varelse vid varje stadium av utvecklingen... Roes livsduglighetsregel är varken kontrollerande eller övertygande här och bör förkastas av andra delstater tills den dag då den upphävs av USA:s högsta domstol", skriver domaren Tom Parker.

Domaren pekar bland annat på hur utvecklingen av ultraljudstekniken ökat kunskapen och låter oss se "tillväxten och utvecklingen hos det ofödda barnet på ett sätt som tidigare generationer inte kunde ana". Framsteg i forskningen visar också att det handlar om en ny och unik människa "som formas vid befruktningsögonblicket, när två celler, oförmögna till självständigt liv, kommer samman för att forma en enda, unik mänsklig enhet", skriver domare Parker.

Det rättsliga skyddet för fostret ska enligt domaren inte påverkas av vilket stadie i utvecklingen fostret befinner sig i: "Ett ofött barn är en unik och individuell mänsklig varelse från befruktningen och därför har han eller hon rätt till lagens fulla skydd i varje steg i utvecklingen".

Domslutet gäller ett mål där en kvinna krävde rätten att begära skadestånd efter att hon mist sitt ofödda barn, vilket kvinnan menar beror på läkarmisstag. Läkarnas försvarsadvokater hävdade att något skadestånd inte kunde bli aktuellt eftersom barnet inte var livsdugligt, och de fick rätt i en lägre instans, men Högsta domstolen i Alabama ändrade domslutet. Domare Parker citerar ett utlåtande i ett tidigare domslut från Högsta domstolen i West Virginia: "Rättvisa är förnekad när en skadevållare tillåts få straffrihet på grund av att det ofödda barnet inte råkar ha nått livsduglighet vid dödstillfället".

USA:s Högsta domstol har inte antagit någon definition fostrets livsduglighet, utan lämnat den bedömningen till läkaren i varje enskilt fall.

Men David M. Smolin, professor i konstitutionell juridik, menar att hela diskussionen om fostrets status gör abortfrågan mer komplex. När foster i juridisk mening allt oftare betraktas som personer, "får det oss att tänka mer på vad vi gör när det handlar om aborter", säger han, rapporterar Huntsville Times.

– Det är filosofiskt, moraliskt och etiskt problematiskt att betrakta en människa som en person för vissa ändamål, men inte för andra, säger professor Smolin.

Vi behöver tala mer om Bibelns auktoritet

Ledare Kampen om bibeltron har ständigt pågått inom kristenheten de senaste 150 åren. När pingstväckelsen växte fram från 1907 och framåt var det en... lördag 14/12 00:00

I helgen firar vi Livets söndag

Debatt Människovärde Låt oss skapa ett samhälle där vi bejakar och främjar livet, både i dess början och i dess slutskede, uppmanar ett antal kristna ledare med anledning... fredag 13/12 11:24

Mission uppe på världens tak

Missionsglimten Jag är uppe i tunn luft. Det känns verkligen, speciellt när man promenerar i motlut. Och inflygningen vi gjorde ...! Den anses vara en av världens... fredag 13/12 00:00

Vi ser tecken på det kommande riket varje gång Guds vilja sker.

Inför söndag Luk 3:1–15 Bland blommande mandelträd i bergsbyn Ein Kerem utanför Jerusalem möttes två gravida kvinnor, vars barn skulle förändra historien för... torsdag 12/12 00:00

Väljarna är trötta på det politiskt korrekta

Ledare År 1994 publicerade den tidigare folkpartiledaren Per Ahlmark boken Vänstern och tyranniet: Det galna kvartseklet. Det var en svidande uppgörelse med... torsdag 12/12 00:00

Min man drar sig undan vid konflikter, vad ska jag göra?

Familjefrågan Familjefrågan. Jag och min man är så extremt olika. Vid konfliktfyllda situationer drar han sig undan och vill vara i fred. Han pratar inte gärna om vad han känner... torsdag 12/12 00:00
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Mission uppe på världens tak

Missionsglimten Jag är uppe i tunn luft. Det känns verkligen, speciellt när man promenerar i motlut. Och inflygningen vi gjorde ...! Den anses vara en av världens...