Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Jesaja 55:6

Världen idag

Domare angriper USA:s abortlag

Även icke livsdugliga foster ska skyddas av staten. Det slår Högsta domstolen i USA-delstaten Alabama fast. Domen är ett skarpt angrepp på den amerikanska abortlagstiftningen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 feb 2012

Fri abort fram till dess att fostret är livsdugligt utanför livmodern, det blev följden av domslutet i målet Roe mot Wade i USA:s Högsta domstol 1973. Livsduglighetskriteriet har också fört med sig att föräldrar nekas skadestånd i fall där foster dör på grund av läkarslarv, om döden inträffar innan fostret betraktas som livsdugligt. Men hela grunden för Roe mot Wade-domen ifrågasätts i ett domslut från Högsta domstolen i Alabama på fredagen i förra veckan.

"De medicinska framstegen sedan Roe har definitivt demonstrerat att ett ofött barn är en unik mänsklig varelse vid varje stadium av utvecklingen... Roes livsduglighetsregel är varken kontrollerande eller övertygande här och bör förkastas av andra delstater tills den dag då den upphävs av USA:s högsta domstol", skriver domaren Tom Parker.

Domaren pekar bland annat på hur utvecklingen av ultraljudstekniken ökat kunskapen och låter oss se "tillväxten och utvecklingen hos det ofödda barnet på ett sätt som tidigare generationer inte kunde ana". Framsteg i forskningen visar också att det handlar om en ny och unik människa "som formas vid befruktningsögonblicket, när två celler, oförmögna till självständigt liv, kommer samman för att forma en enda, unik mänsklig enhet", skriver domare Parker.

Det rättsliga skyddet för fostret ska enligt domaren inte påverkas av vilket stadie i utvecklingen fostret befinner sig i: "Ett ofött barn är en unik och individuell mänsklig varelse från befruktningen och därför har han eller hon rätt till lagens fulla skydd i varje steg i utvecklingen".

Domslutet gäller ett mål där en kvinna krävde rätten att begära skadestånd efter att hon mist sitt ofödda barn, vilket kvinnan menar beror på läkarmisstag. Läkarnas försvarsadvokater hävdade att något skadestånd inte kunde bli aktuellt eftersom barnet inte var livsdugligt, och de fick rätt i en lägre instans, men Högsta domstolen i Alabama ändrade domslutet. Domare Parker citerar ett utlåtande i ett tidigare domslut från Högsta domstolen i West Virginia: "Rättvisa är förnekad när en skadevållare tillåts få straffrihet på grund av att det ofödda barnet inte råkar ha nått livsduglighet vid dödstillfället".

USA:s Högsta domstol har inte antagit någon definition fostrets livsduglighet, utan lämnat den bedömningen till läkaren i varje enskilt fall.

Men David M. Smolin, professor i konstitutionell juridik, menar att hela diskussionen om fostrets status gör abortfrågan mer komplex. När foster i juridisk mening allt oftare betraktas som personer, "får det oss att tänka mer på vad vi gör när det handlar om aborter", säger han, rapporterar Huntsville Times.

– Det är filosofiskt, moraliskt och etiskt problematiskt att betrakta en människa som en person för vissa ändamål, men inte för andra, säger professor Smolin.

Centerns besked kan rulla ut samtliga partier ur kyrkan

Ledare Beslut av slaget ”Partistyrelsen får i uppdrag att utreda …” känns sällan som någon revolution på... tisdag 28/9 00:10

Schweiz och San Marino om familj och fosterrätt

Ledare Förskjutningen i värdeliberal riktning, bort från klassiska kristna hållningar, fortsätter i... tisdag 28/9 00:00

Långsam återhämtning för museerna efter pandemin

Kultur. Allt fler börjar besöka museer igen, efter det stora publiktappet under pandemisommaren 2020. Men... tisdag 28/9 05:00

S partistyrelse vill fortsätta styra över Svenska kyrkan

Kyrkopolitik. Banden mellan S och Svenska kyrkan ska inte luckras upp. Det slår Socialdemokraternas partistyrelse... måndag 27/9 13:29
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier