Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt – vem i himlen och på jorden
Psaltaren 113:5-6

Världen idag

Domare angriper USA:s abortlag

Även icke livsdugliga foster ska skyddas av staten. Det slår Högsta domstolen i USA-delstaten Alabama fast. Domen är ett skarpt angrepp på den amerikanska abortlagstiftningen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 feb 2012

Fri abort fram till dess att fostret är livsdugligt utanför livmodern, det blev följden av domslutet i målet Roe mot Wade i USA:s Högsta domstol 1973. Livsduglighetskriteriet har också fört med sig att föräldrar nekas skadestånd i fall där foster dör på grund av läkarslarv, om döden inträffar innan fostret betraktas som livsdugligt. Men hela grunden för Roe mot Wade-domen ifrågasätts i ett domslut från Högsta domstolen i Alabama på fredagen i förra veckan.

"De medicinska framstegen sedan Roe har definitivt demonstrerat att ett ofött barn är en unik mänsklig varelse vid varje stadium av utvecklingen... Roes livsduglighetsregel är varken kontrollerande eller övertygande här och bör förkastas av andra delstater tills den dag då den upphävs av USA:s högsta domstol", skriver domaren Tom Parker.

Domaren pekar bland annat på hur utvecklingen av ultraljudstekniken ökat kunskapen och låter oss se "tillväxten och utvecklingen hos det ofödda barnet på ett sätt som tidigare generationer inte kunde ana". Framsteg i forskningen visar också att det handlar om en ny och unik människa "som formas vid befruktningsögonblicket, när två celler, oförmögna till självständigt liv, kommer samman för att forma en enda, unik mänsklig enhet", skriver domare Parker.

Det rättsliga skyddet för fostret ska enligt domaren inte påverkas av vilket stadie i utvecklingen fostret befinner sig i: "Ett ofött barn är en unik och individuell mänsklig varelse från befruktningen och därför har han eller hon rätt till lagens fulla skydd i varje steg i utvecklingen".

Domslutet gäller ett mål där en kvinna krävde rätten att begära skadestånd efter att hon mist sitt ofödda barn, vilket kvinnan menar beror på läkarmisstag. Läkarnas försvarsadvokater hävdade att något skadestånd inte kunde bli aktuellt eftersom barnet inte var livsdugligt, och de fick rätt i en lägre instans, men Högsta domstolen i Alabama ändrade domslutet. Domare Parker citerar ett utlåtande i ett tidigare domslut från Högsta domstolen i West Virginia: "Rättvisa är förnekad när en skadevållare tillåts få straffrihet på grund av att det ofödda barnet inte råkar ha nått livsduglighet vid dödstillfället".

USA:s Högsta domstol har inte antagit någon definition fostrets livsduglighet, utan lämnat den bedömningen till läkaren i varje enskilt fall.

Men David M. Smolin, professor i konstitutionell juridik, menar att hela diskussionen om fostrets status gör abortfrågan mer komplex. När foster i juridisk mening allt oftare betraktas som personer, "får det oss att tänka mer på vad vi gör när det handlar om aborter", säger han, rapporterar Huntsville Times.

– Det är filosofiskt, moraliskt och etiskt problematiskt att betrakta en människa som en person för vissa ändamål, men inte för andra, säger professor Smolin.

Det politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Rekommenderat Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

Klara dig i en vecka – så packar du krislådan

En gång om året vill MSB påminna oss om att krisen kan komma. Sällan har det väl känts så aktuellt... torsdag 6/10 04:00

Nöjespark i Judeens öken lockar tusentals besökare

Israel. Mitt i Judeens öken, i ett industriområde i ett judiskt samhälle, har en världsunik nöjespark... onsdag 5/10 21:00

Ryska soldater i Ukraina varnar reservister

Ukrainakriget. Tre ryska yrkessoldater, som alla stridit i Ukraina tidigare i år, varnar för vad som kan hända med... onsdag 5/10 18:00

Israel är ett föredöme i att ta ansvar för sitt närområde och sitt land

Israelkommentar Jag kom nyligen hem från en vecka i Israel och som alltid har jag så många intryck. Vi var en grupp... torsdag 6/10 00:00

Lovsången tillhör Kristi kyrkas dna

Inför söndag Vad är lovsång? Det är ju ett begrepp som rymmer både missuppfattningar och ”aha-upplevelser”. Är... torsdag 6/10 00:00

Senaste nytt

    Ett svar på frågan om Israels styrka

    Israelkrönika Många har frågat sig hur det judiska folket har kunnat bevaras som ett folk och en kultur under de...
    Följ Världen idag i sociala medier