Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Domare angriper USA:s abortlag

Även icke livsdugliga foster ska skyddas av staten. Det slår Högsta domstolen i USA-delstaten Alabama fast. Domen är ett skarpt angrepp på den amerikanska abortlagstiftningen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 feb 2012

Fri abort fram till dess att fostret är livsdugligt utanför livmodern, det blev följden av domslutet i målet Roe mot Wade i USA:s Högsta domstol 1973. Livsduglighetskriteriet har också fört med sig att föräldrar nekas skadestånd i fall där foster dör på grund av läkarslarv, om döden inträffar innan fostret betraktas som livsdugligt. Men hela grunden för Roe mot Wade-domen ifrågasätts i ett domslut från Högsta domstolen i Alabama på fredagen i förra veckan.

"De medicinska framstegen sedan Roe har definitivt demonstrerat att ett ofött barn är en unik mänsklig varelse vid varje stadium av utvecklingen... Roes livsduglighetsregel är varken kontrollerande eller övertygande här och bör förkastas av andra delstater tills den dag då den upphävs av USA:s högsta domstol", skriver domaren Tom Parker.

Domaren pekar bland annat på hur utvecklingen av ultraljudstekniken ökat kunskapen och låter oss se "tillväxten och utvecklingen hos det ofödda barnet på ett sätt som tidigare generationer inte kunde ana". Framsteg i forskningen visar också att det handlar om en ny och unik människa "som formas vid befruktningsögonblicket, när två celler, oförmögna till självständigt liv, kommer samman för att forma en enda, unik mänsklig enhet", skriver domare Parker.

Det rättsliga skyddet för fostret ska enligt domaren inte påverkas av vilket stadie i utvecklingen fostret befinner sig i: "Ett ofött barn är en unik och individuell mänsklig varelse från befruktningen och därför har han eller hon rätt till lagens fulla skydd i varje steg i utvecklingen".

Domslutet gäller ett mål där en kvinna krävde rätten att begära skadestånd efter att hon mist sitt ofödda barn, vilket kvinnan menar beror på läkarmisstag. Läkarnas försvarsadvokater hävdade att något skadestånd inte kunde bli aktuellt eftersom barnet inte var livsdugligt, och de fick rätt i en lägre instans, men Högsta domstolen i Alabama ändrade domslutet. Domare Parker citerar ett utlåtande i ett tidigare domslut från Högsta domstolen i West Virginia: "Rättvisa är förnekad när en skadevållare tillåts få straffrihet på grund av att det ofödda barnet inte råkar ha nått livsduglighet vid dödstillfället".

USA:s Högsta domstol har inte antagit någon definition fostrets livsduglighet, utan lämnat den bedömningen till läkaren i varje enskilt fall.

Men David M. Smolin, professor i konstitutionell juridik, menar att hela diskussionen om fostrets status gör abortfrågan mer komplex. När foster i juridisk mening allt oftare betraktas som personer, "får det oss att tänka mer på vad vi gör när det handlar om aborter", säger han, rapporterar Huntsville Times.

– Det är filosofiskt, moraliskt och etiskt problematiskt att betrakta en människa som en person för vissa ändamål, men inte för andra, säger professor Smolin.

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Kairo sörjer de döda i kyrkbranden

Egypten. Minst 41 människor omkom och många skadades i en brand i en koptisk kyrka i Egyptens huvudstad... måndag 15/8 14:32

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier