Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

DO utreder inte Smyrnakyrkan

I oktober förra året anmäldes Smyrnakyrkan i Göteborg till DO av Peter Härnstam som ansåg sig bli diskriminerad när han nekades medlemskap i kyrkan på grund av sin homosexualitet. Nu har DO lagt ner fallet eftersom man anser att frågan inte omfattas av lagen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 maj 2011

DO:s beslut grundar sig på att Smyrnakyrkan räknas som en förening. "Föreningar är undantagna diskrimineringslagen", säger Linus Kyrklund, jurist på DO, till Göteborgs-Posten. I beslutet står det att det som tas upp i anmälan "inte omfattas av den nuvarande lagstiftningen".

Ärendet fick en hel del uppmärksamhet i höstas då bland annat Världen idag skrev om saken. Peter Härnstam är före detta medlem i Smyrna men var då gift med en kvinna. När han på nytt sökte sig till församlingen hade han skiljt sig och levde med en man. Beskedet blev då att hans sexuella läggning innebar att han inte kunde bli medlem i kyrkan.

Till GP säger han att han inte trodde att Smyrnakyrkan skulle fällas och att syftet med anmälan var att väcka debatt.
"Jag var beredd på det värsta, men jag har fått så mycket positiv feedback från olika människor inom kyrkan. Pastorer från andra församlingar har hört av sig och sagt att de inte förstår Smyrnas strikta bibeltolkning, medlemmar i Smyrna har mejlat mig om att de inte känner till församlingens ståndpunkt", säger han.

Urban Ringbäck, pastor i Smyrnakyrkan i Göteborg, tycker att DO fattat ett rimligt beslut och säger enligt tidningen att församlingen fortsätter att arbeta vidare med att förtydliga sin linje för medlemskap. Han säger att alla är välkomna i deras gemenskap men att "Guds huvudtanke är äktenskapet mellan man och kvinna."

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Antisemitism uppdagades vid Arabiska bokmässan

Kultur. Malmö stad avbryter samarbetet med Arabiska bokmässan och kommer att försöka kräva tillbaka 150 000... torsdag 29/10 07:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:00