På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

DO har talat med arbetsgivarna

Diskriminerings­ombuds­mannen (DO) har ännu inte beslutat om att driva Ellinor Grimmark anmälan mot tre sjukhus som inte velat anställa henne sedan hon gjort klart att hon inte ville bidra till aborter.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 feb 2014

Som ett led i den pågående utredningen hade DO i veckan överläggning per telefon med företrädare för de tre arbetsgivare som är nämnda i anmälningarna – Höglandssjukhuset i Eksjö, kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Ryhov och kvinnokliniken i Värnamo.
Om DO anser att det handlar om ett fall av diskriminering, kommer man att driva ärendet mot arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.

Flera organisationer som stöder Ellinor Grimmark har skickat in synpunkter till myndigheten. Bland dem är USA-baserade Advocates International, som hänvisar till Europarådets resolution om samvetsfrihet från hösten 2010.
"Vi står fast i vårt stöd för rätten till liv och för rätten till att vägra delta i förstörelsen av liv. Vi ber er därför att använda ert mandat till att upprätthålla andan och intentionen i Resolution 1763", skriver en av organisationens regionala ledare, domaren Alice Yorke- Soo Hon, i ett brev till DO.

Stiftelsen Provita, som stöder Ellinor Grimmark, har som ett underlag även lämnat in det manifest för samvetsfrihet som 2010 undertecknades av en lång rad religiösa ledare i Sverige.
"Som kristna medborgare i Sverige har vi ansvar att älska vår nästa som oss själva och söka det gemensamma goda för alla som bor i vårt land. I enlighet med kristen tro är vi förpliktade att följa lagar och lyda myndigheter, så länge de inte kräver att vi ska agera orättfärdigt, liksom vi är förpliktade att kritisera och utmana dem när de inte står för sanning och rätt", står det i manifestet, där man även tar avstånd från att medverka till "aborter, forskning på mänskliga embryon, assisterat självmord eller eutanasi".

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier