Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

DO har talat med arbetsgivarna

Diskriminerings­ombuds­mannen (DO) har ännu inte beslutat om att driva Ellinor Grimmark anmälan mot tre sjukhus som inte velat anställa henne sedan hon gjort klart att hon inte ville bidra till aborter.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 feb 2014

Som ett led i den pågående utredningen hade DO i veckan överläggning per telefon med företrädare för de tre arbetsgivare som är nämnda i anmälningarna – Höglandssjukhuset i Eksjö, kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Ryhov och kvinnokliniken i Värnamo.
Om DO anser att det handlar om ett fall av diskriminering, kommer man att driva ärendet mot arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.

Flera organisationer som stöder Ellinor Grimmark har skickat in synpunkter till myndigheten. Bland dem är USA-baserade Advocates International, som hänvisar till Europarådets resolution om samvetsfrihet från hösten 2010.
"Vi står fast i vårt stöd för rätten till liv och för rätten till att vägra delta i förstörelsen av liv. Vi ber er därför att använda ert mandat till att upprätthålla andan och intentionen i Resolution 1763", skriver en av organisationens regionala ledare, domaren Alice Yorke- Soo Hon, i ett brev till DO.

Stiftelsen Provita, som stöder Ellinor Grimmark, har som ett underlag även lämnat in det manifest för samvetsfrihet som 2010 undertecknades av en lång rad religiösa ledare i Sverige.
"Som kristna medborgare i Sverige har vi ansvar att älska vår nästa som oss själva och söka det gemensamma goda för alla som bor i vårt land. I enlighet med kristen tro är vi förpliktade att följa lagar och lyda myndigheter, så länge de inte kräver att vi ska agera orättfärdigt, liksom vi är förpliktade att kritisera och utmana dem när de inte står för sanning och rätt", står det i manifestet, där man även tar avstånd från att medverka till "aborter, forskning på mänskliga embryon, assisterat självmord eller eutanasi".

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier