Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.
Kolosserbrevet 3:1

Världen idag

Barnmorskan Ellinor Grimmark har inte diskriminerats, menar DO och avskriver ärendet. Nu går juridiska ombudet Ruth Nordström (vänster) vidare med ärendet. Foto: Eva Janzon

DO: Fallet Ellinor inte diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen anser inte att barnmorskan Ellinor Grimmark diskriminerades när hon förvägrades anställning efter att hon meddelat att hon inte kan utföra aborter. Nu går juridiska ombudet Ruth Nordström vidare med hennes ärende.

Nyheter · Publicerad 13:58, 10 apr 2014

"Efter att ha utrett de anmälda händelserna gör DO bedömningen att omständigheterna i ärendet inte ger anledning att anta att kvinnan har diskriminerats av landstinget, och därför avslutas nu ärendet."

Så skriver Diskrimineringsombudsmannen (DO) på sin hemsida i dag.

"Sammantaget anser alltså DO att omständigheterna i ärendet inte ger anledning att anta att Ellinor Grimmark blivit utsatt för diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning."

Landstinget i Jönköping resonerar, enligt DO:s rapport, att deras förhållningssätt är lika, oavsett vad man har för tro. Andra troende barnmorskor utför abortbehandling ”eftersom detta åligger dem i deras arbete", framhåller de.

Enligt landstinget har ställningstagandet inte handlat om hennes tro eller religiösa livsåskådning.

Ellinor Grimmark är inte särskilt nedslagen när Världen idag når hennes efter DO:s beslut.
- Det var ganska väntat. Det som känns märkligt är att de håller med om mycket och erkänner att det är en slags kränkning, men de väljer en annan väg sedan.
- Vi är inte färdiga än, vi har bara kommit en liten bit på väg. Vi ska ha samvetsfrihet i Sverige och utifrån det tror jag att det här beslutet kan vara bra. Det hade blivit svårare att driva vidare om beslutet varit ett annat.

Ellinor Grimmark känner sig inte misstrodd av DO.
- Nej, däremot ska ju religionsfriheten normalt stå väldigt högt i alla regelverk, här har de valt att sätta ner den en bit.

DO konstaterar att Grimmark visserligen med sitt ställningstagande att hon inte är beredd att medverka till aborter "utgjort en sådan manifestation av hennes religiösa tro som åtnjuter skydd enligt artikel 9 i Europakonventionen". Men att detta ingrepp mot Grimmarks rätt till utövande av sin tro inte väger tillräckligt tungt för att klassas som diskriminering. Enligt samma artikel 9 måste denna frihet att utöva sin tro "underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri och rättigheter". Därmed menar DO att landstinget inte agerat diskriminerande. 

Ellinor Grimmarks juridiska ombud Ruth Nordström menar att DO:s beslut var väntat och  säger att de nu kommer att driva fallet vidare. 

- Troligtvis kommer vi att väcka talan mot arbetsgivaren i svensk domstol.

Ruth Nordström tycker att beslutet kommer lägligt mot bakgrund av den anmälan som flera aktörer gjort av Sverige i Europarådets social kommitté när det gäller bland annat bristen på samvetsfrihet. 
- Vår slutinlaga ska vara inne i början på nästa vecka. En av huvudpunkterna i det svar Sveriges regering skrivit är att det inte existerar några fall där vårdpersonal har svårt att få jobb för att man inte vill utföra aborter. Det här fallet stärker vår inlaga och visar hur oerhört svårt det blir för en barnmorsa som vill arbeta inom vården för att rädda och inte utsläcka liv.

Mårten Gudmundhs
marten.gudmundhs@varldenidag.se 

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

 

Smalspåriga sommartal från både S och M

Ledare En brakförlust för Magdalena Andersson. Det var resultatet av matchen mot Ulf Kristersson, när de... tisdag 16/8 00:10

Kairo sörjer de döda i kyrkbranden

Egypten. Minst 41 människor omkom och många skadades i en brand i en koptisk kyrka i Egyptens huvudstad... måndag 15/8 14:32

Var lugn och stilla och besinna att han är Gud

Bönekrönika Bedjarna vet att det är ute med oss om inte Gud griper in. Människor kan åstadkomma mycket, men... tisdag 16/8 00:00

En oväntad påminnelse om Kremls misslyckande

Gästkrönika När jag tror att jag är på ”riktig semester”, och därmed också tror att jag lyckats komma bort från... tisdag 16/8 00:00
Följ Världen idag i sociala medier